Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 27 januari 2012 00:00

Herinvesteringsreserve

Geschreven door 

De herinvesteringsreserve (ook wel als HIR aangeduid) is de vervanger van de vroegere vervangingsreserve. Via een herinvesteringsreserve kan de belasting die verschuldigd is op winsten die gerealiseerd worden bij verkoop van bedrijfsmiddelen worden "doorgeschoven" naar de toekomst.

Indien bijvoorbeeld een bedrijfspand een boekwaarde heeft van € 250.000 en deze verkocht wordt voor € 350.000 dan is de B.V. over de winst van € 100.000 vennootschapsbelasting verschuldigd. Via de herinvesteringsreserve kan de belastingheffing over de winst worden uitgesteld. Stel dat de betreffende B.V. een bedrijfspand terug koopt van € 400.000 dan kan de herinvesteringsreserve op deze investering worden afgeboekt. Het nieuwe pand gaat dan fiscaal voor (€ 400.000 - € 100.000=) € 300.000 in de boeken.

Aan toepassing van de herinvesteringsreserve is een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste voorwaarden komen hieronder aan bod.

Herinvesteringsvoornemen

De B.V. moet het voornemen hebben tot herinvestering indien zij een herinvesteringsreserve wil vormen. Het voornemen tot herinvesteren dient aannemelijk te worden gemaakt tegenover de fiscus.

Zelfde economische functie

Bij herinvestering in bedrijfsmiddelen die in meer dan tien jaar worden afgeschreven geldt voor toepassing van de herinvesteringsreserve de voorwaarde dat het vervangende bedrijfsmiddel dezelfde economisch functie gaat vervullen (tenzij er sprake is van overheidsingrijpen). Een bedrijfspand in eigen gebruik vervangen door een ander bedrijfspand dat de ondernemer zelf gaat gebruiken met gebruikmaking van de herinvesteringsreserve mag; een bedrijfspand in eigen gebruik vervangen voor een pand dat bestemd is voor de verhuur mag niet met gebruikmaking van de herinvesteringsreserve.

Indien een herinvesteringsreserve is gevormd en er wordt geherinvesteerd in bedrijfsmiddelen die worden afgeschreven in 10 jaar of korter geldt de voorwaarde dat de ondernemer moet herinvesteren in een vergelijkbaar bedrijfsmiddel om de herinvesteringsreserve te kunnen toepassen niet. Een boekwinst op een machine kan bijvoorbeeld met behulp van de herinvesteringsreserve worden afgeboekt op een nieuw aangeschafte auto.

Driejaarstermijn

De winst die in een herinvesteringsreserve wordt gestopt, wordt alsnog belast (valt vrij) drie jaar nadat deze is gevormd. indien of voor zover er niet is geherinvesteerd. Bij (zeer) bijzondere omstandigheden kan de termijn om te herinvesteren verlengd worden.

Boekwaarde-eis

De boekwaarde van het vervangende bedrijfsmiddel (dan wel de vervangende bedrijfsmiddelen) mag na afboeking van de herinvesteringsreserve niet lager zijn dan de boekwaarde van het vervangen bedrijfsmiddel.

Voorbeeld

Een pand heeft een boekwaarde van € 1.000.000 en wordt verkocht voor € 2.000.000. Er wordt een herinvesteringsreserve van € 1.000.000 gevormd. Het pand wordt vervangen door een nieuw pand van € 1.500.000. De herinvesteringsreserve kan slechts voor € 500.000 worden benut, omdat de boekwaarde van het nieuwe bedrijfspand ten minste € 1.000.000 dient te bedragen.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 09:37
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login