Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 04 februari 2011 09:30

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Geschreven door 

In de Wet op de vennootschapsbelasting is een faciliteit opgenomen voor concerns. Indien een vennootschap (moedervennootschap) een belang heeft van ten minste 95% in een andere vennootschap (dochtervennootschap) dan kan, onder voorwaarden, de keuze worden gemaakt om de betreffende vennootschappen een fiscale eenheid te laten vormen voor de heffing van vennootschapsbelasting (FE VPB).

Een fiscale eenheid houdt in dat de moedermaatschappij en haar dochtervennootschap(pen) op geconsolideerde basis (dus feitelijk als één vennootschap) in de belastingheffing worden betrokken.

Voordelen fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Belangrijkste voordelen van de fiscale eenheid zijn de onderlinge verlies- en winstverrekening (winsten en verliezen van de verschillende vennootschappen worden gesaldeerd), financieringslasten kunnen fiscaal worden verrekend met winsten van (overgenomen) dochtervennootschappen, binnen de fiscale eenheid kan zonder fiscale gevolgen (voor de heffing van vennootschapsbelasting) worden gereorganiseerd en onder voorwaarden kunnen door middel van een fiscale eenheid rentaftrekbeperkingen worden ontlopen.

Ten slotte kan als voordeel van de fiscale eenheid nog worden genoemd dat, hoewel er sprake is van meerdere vennootschappen, slechts één aangifte vennootschapsbelasting (VPB) hoeft te worden ingediend. Dit voordeel van de fiscale eenheid is relatief omdat dergelijke aangiften gecompliceerder zijn en derhalve extra tijd en aandacht verlangen van degene die de aangifte opstelt.

Nadelen fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Doordat er tegenwoordig enige progressiviteit zit in de het vennootschapsbelastingtarief (over de eerste schijf is 20% VPB verschuldigd, over het meerdere 25%) kan bij voldoende hoge winstniveaus van de betrokken vennootschappen een fiscaal nadeel ontstaan bij een fiscale eenheid. Twee zelfstandig VPB-plichtigen zullen binnen een fiscale eenheid substantieel meer belasting betalen ingeval zij bijvoorbeeld ieder € 200.000 winst maken.

Daarnaast bestaat er hoofdelijke aansprakelijkheid binnen de fiscale eenheid. Iedere gevoegde vennootschap is volledig aansprakelijk voor de totaal verschuldigde vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid. Dit kan vooral (zeer) nadelige gevolgen hebben ingeval van faillissement van een tot de fiscale eenheid gevoegde vennootschap.

Indien binnen de fiscale eenheid gereorganiseerd is, kan verbreking van de fiscale eenheid binnen 6 jaar fiscaal (aanzienlijke) nadelige gevolgen met zich meebrengen.

Het al dan niet vormen van een fiscale eenheid kan ook gevolgen hebben voor de investeringsaftrek.

Regelmatig zal beoordeeld moeten worden of een fiscale eenheid voor u aantrekkelijk is of dat het juist voor u voordelig is de bestaande fiscale eenheid te verbreken.

De fiscale eenheid, evenals het aangaan en verbreken ervan, brengt tal van voorwaarden met zich mee waaraan moet worden voldaan.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 09:41
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login