Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 04 februari 2011 12:00

Deelnemingsvrijstelling

Geschreven door 

B.V.’s betalen over hun winst vennootschapsbelasting. Indien sprake is van een holdingstructuur (concern) zou zonder nadere maatregelen de winst van de dochter twee keer in de belastingheffing worden betrokken, namelijk bij de dochtervennootschap en bij de holdingvennootschap. Via de deelnemingsvrijstelling wordt dubbele heffing voorkomen. Bij het bepalen van de belastbare winst van de holdingvennootschap worden door de deelnemingsvrijstelling de resultaten uit de deelneming (of dat nu winst of verlies is) niet meegenomen.

De deelnemingsvrijstelling is vooral van toepassing op waardeveranderingen van de deelnemingen (die vooral tot uiting zullen komen bij verkoop) en op dividenden. Ook aan- en verkoopkosten van deelnemingen vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Financieringskosten (bijvoorbeeld rentelasten) vallen nadrukkelijk niet onder de deelnemingsvrijstelling.

Er is sprake van een deelneming (en dus toepassing van de deelnemingfsvrijstelling) indien een B.V. 5% bezit van de aandelen (van het gestorte kapitaal) in een andere B.V. Ook winstbewijzen, winstdelende vorderingen of een belang in een commanditaire vennootschap kunnen fiscaal als deelneming voor de deelnemingsvrijstelling kwalificeren.

Verliezen die onder de deelnemingsvrijstelling vallen, zijn dus niet aftrekbaar bij de holding. Op deze hoofdregel geldt één belangrijke uitzondering: liquidatieverliezen vallen niet onder de deelnemingsvrijstelling en zijn wel aftrekbaar. Van een liquidatieverlies is doorgaans sprake indien een dochtervennootschap failliet gaat of wordt geliquideerd.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 09:42
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Meer in deze categorie: « Beperkingen in renteaftrek
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login