Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 22 februari 2012 00:00

Beperkingen in renteaftrek

Geschreven door 

In de wet op de vennootschapsbelasting zijn een aantal renteaftrekbeperkingen opgenomen. Deze renteaftrekbeperkingen zijn in de wet gekomen om te voorkomen dat middels het creëren van 'rentestromen' de belastbare winsten (in Nederland) worden gedrukt. Het creëren van dergelijke rentestromen wordt bestempeld als misbruik. In de vorm van  anti-misbruikwetgeving is de wetgever daarom gekomen met een aantal renteaftrekbeperkingen. De beperkingen kennen echter een bepaalde 'overkill' waardoor ook in reguliere situaties renteaftrekbeperkingen van toepassing kunnen zijn. De drie belangrijkste renteaftrekbeperkingen zullen hierna kort worden toegelicht.

Renteaftrek bij (bijvoorbeeld) schuldig blijven dividend

De eerste renteaftrekbeperking van belang bij de heffing van  vennootschapsbelasting betreft een aftrekbeperking voor rente met betrekking tot schulden die verband houden met bepaalde rechtshandelingen. Deze aftrekbeperking is, onder voorwaarden, bijvoorbeeld van toepassing bij het schuldig blijven van dividenduitkeringen of het schuldig blijven van kapitaalstortingen.

Renteaftrek en thin cap

De tweede renteaftrekbeperking welke speelt bij de heffing van vennootschapsbelasting is de beperking die van toepassing is bij zgn. onderkapitalisatie in concernverhoudingen (thin cap rente). Indien binnen een concern de ene vennootschap eigen vermogen heeft terwijl een andere vennootschap gefinancierd is met (te veel) vreemd vermogen dan kan onder voorwaarden de rente die binnen het concern verrekend en/of betaald wordt in aftrek worden beperkt.

Renteaftrek en hybride leningen

De laatste renteaftrekbeperking is de aftrekbeperking voor de heffing van vennootschapsbelasting die geldt ten aanzien van hybride leningen. Indien leningen worden verstrekt onder voorwaarden die afwijken van wat gebruikelijk is (bijvoorbeeld een hele hoge of lage rente dan wel een aflossingstermijn die ver in de toekomst ligt), spreekt men in bepaalde gevallen over hybride leningen en is mogelijk een renteaftrekbeperking van toepassing.

Zie renteaftrek beperkingen niet over het hoofd!

Renteaftrekbeperkingen worden vaak over het hoofd gezien met alle gevolgen van dien (substantiële navorderingsaanslagen). Indien tijdig gesignaleerd, vallen renteaftrekbeperkingen (met als gevolg hogere vennootschapsbelastingaanslag) meestal te vermijden.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 09:41
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login