Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Winstbepaling

Winstbepaling

vrijdag, 04 februari 2011 12:00

Deelnemingsvrijstelling

Geschreven door
B.V.’s betalen over hun winst vennootschapsbelasting. Indien sprake is van een holdingstructuur (concern) zou zonder nadere maatregelen de winst van de dochter twee keer in de belastingheffing worden betrokken, namelijk bij de dochtervennootschap en bij de…
woensdag, 22 februari 2012 00:00

Beperkingen in renteaftrek

Geschreven door
In de wet op de vennootschapsbelasting zijn een aantal renteaftrekbeperkingen opgenomen. Deze renteaftrekbeperkingen zijn in de wet gekomen om te voorkomen dat middels het creëren van 'rentestromen' de belastbare winsten (in Nederland) worden gedrukt. Het…
In de Wet op de vennootschapsbelasting is een faciliteit opgenomen voor concerns. Indien een vennootschap (moedervennootschap) een belang heeft van ten minste 95% in een andere vennootschap (dochtervennootschap) dan kan, onder voorwaarden, de keuze worden gemaakt…
vrijdag, 27 januari 2012 00:00

Herinvesteringsreserve

Geschreven door
De herinvesteringsreserve (ook wel als HIR aangeduid) is de vervanger van de vroegere vervangingsreserve. Via een herinvesteringsreserve kan de belasting die verschuldigd is op winsten die gerealiseerd worden bij verkoop van bedrijfsmiddelen worden "doorgeschoven" naar…
Door het vormen van voorzieningen en reserves kunnen onder voorwaarden toekomstige lasten fiscaal eerder genomen worden. Er zijn twee soorten voorzieningen en reserves te onderscheiden.
Bij het bepalen van de jaarwinst houdt u rekening met investeringen die zijn gedaan in bedrijfsmiddelen. Omdat bedrijfsmiddelen een aantal jaren meegaan, mag u echter niet alle kosten in één keer aftrekken van de winst…

Tweets

Login