Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 02 februari 2011 19:20

Vrijstellingen overdrachtsbelasting

Geschreven door 

De Wet belastingen van rechtsverkeer waarin de heffing van overdrachtsbelasting is geregeld, kent verschillende vrijstellingen. O.a. is vrijgesteld voor de heffing van overdrachtsbelasting de verkrijging van onroerende zaken als erfgenaam. Hieronder volgt nog een aantal belangrijke overdrachtsbelastingvrijstellingen.

Samenloop met omzetbelasting

Indien ter zake van een transactie met een onroerende zaak sprake is van verschuldigdheid van omzetbelasting en overdrachtsbelasting dan is er onder voorwaarden een vrijstelling voor de heffing van overdrachtsbelasting van toepassing. Het betreft dan voornamelijk de levering van nieuw gebouwde onroerende zaken. Of (door)levering van onroerende zaken door ondernemers binnen twee jaar na eerste ingebruikname van de onroerende zaak. Er zijn nog enkele andere situaties waarin er sprake is van een vrijstelling voor de heffing van overdrachtsbelasting doordat er omzetbelasting verschuldigd is.

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij overgang onroerende zaken binnen de familie onderneming

Er geldt ook een vrijstelling voor de heffing voor overdrachtsbelasting voor onroerende zaken die kinderen verkrijgen van (groot)ouders of broers en zussen en welke onroerende zaken in gebruik zijn bij de (familie)onderneming die de kinderen voortzetten.

Deze vrijstelling is van toepassing bij de verkrijging door (klein)kind(eren) of broers en zussen van de onroerende zaken die behoren tot een onderneming van de (groot)ouder en welke onderneming door het (de) kind(eren) wordt voorgezet. Deze overdrachtsbelastingrijstelling wordt met name vaak toegepast in de agrarische sector (uiteraard kan de vrijstelling ook in andere sectoren worden toegepast).

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij inbreng in een personenvennootschap of B.V.

Onder voorwaarden is de inbreng van een onroerende zaak in een personenvennootschap of een B.V. vrijgesteld voor de heffing van overdrachtsbelasting. Deze vrijstelling wordt veelal toegepast in situaties waarin de ondernemingsactiviteiten worden ingebracht in een B.V. Indien aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan is bij een dergelijke inbreng geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdrachten binnen een concern of bij fusies

Onder voorwaarden is de overdracht van onroerende zaken binnen een concern of bij fusies (o.a. bedrijfsfusie, juridische fusie) vrijgesteld voor de heffing van overdrachtsbelasting. Van een concern is sprake indien de vennootschappen binnen het concern met elkaar verbonden zijn. Indien bijvoorbeeld een holding tenminste 90% van de aandelen heeft in een werkmaatschappij vormen zij voor de heffing van overdrachtsbelasting een concern en kan een berope worden gedaan op de vrijstelling.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 10:22
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Meer in deze categorie: « Onroerende zaak B.V.
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login