Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is de belasting die in Nederland wordt geheven bij de verkrijging van een onroerende zaak (gebouw) en daarop gevestigde rechten. De belasting is geregeld in de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR).

De overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de waarde van de verkrijging en wordt bij bestaande bouw van de verkrijger geheven. Op 1 juli 2011 heeft de regering besloten met ingang van 15 juni 2011 het tarief voor woningen te verlagen tot 2%. Dit tarief geldt voor een jaar, tot 1 juli 2012, en is ingesteld om de woningmarkt uit het slop te trekken. Eerder bestond een verlaagd tarief van 1% voor de ruiling van landerijen: dit tarief is afgeschaft en omgezet in een vrijstelling.

Bij de aankoop van nieuwbouw wordt geen overdrachtsbelasting geheven maar btw.

De Wet belastingen van rechtsverkeer waarin de heffing van overdrachtsbelasting is geregeld, kent verschillende vrijstellingen. O.a. is vrijgesteld voor de heffing van overdrachtsbelasting de verkrijging van onroerende zaken als erfgenaam. Hieronder volgt nog een aantal…
woensdag, 19 januari 2011 13:30

Overdrachtsbelasting

Geschreven door
Bij levering van een onroerende zaak bijvoorbeeld een woning of een bedrijfspand (ook wel onroerend goed) is overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting wordt geheven over de waarde (heffingsmaatstaf) van de geleverde onroerende zaak. Het tarief van de overdrachtsbelasting…
maandag, 14 februari 2011 23:00

Onroerende zaak B.V.

Geschreven door
Onder voorwaarden wordt een aandelentransactie in een zgn. onroerende zaak B.V. (of N.V.) belast met overdrachtsbelasting.

Tweets

Heeft u een vraag?

-?-

Onze leden willen uw vraag graag beantwoorden. Klik hier om uw vraag te stellen en te versturen.

Sprekers


Klik hier
of op de afbeelding voor een overzicht van sprekers.

Volg ons

Facebook Twitter feed-image

Met RSS kunt u van één specifiek onderwerp op de hoogte blijven.

Login