Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 02 februari 2011 15:02

Factuurvereisten

Geschreven door 

Indien een ondernemer een dienst of levering verricht aan een andere ondernemer of een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V. of een stichting) geldt een verplichting tot uitreiking van een factuur. Bij leveringen en diensten die worden verricht aan particulieren is uitreiking van een factuur niet verplicht.

Diegene die BTW in rekening krijgt gebracht, kan deze alleen aftrekken indien de BTW in rekening is gebracht op een factuur die aan alle vereisten voldoet (factuurvereisten).

Op een juiste factuur staan:

 • naam, adres, woonplaats en BTW-identificatienummer van de ondernemer;
 • naam, adres en woonplaats van de klant / afnemer;
 • omschrijving en datum m.b.t. de geleverde goederen resp. verrichte diensten;
 • het bedrag waarover BTW verschuldigd is;
 • de verschuldigde BTW;
 • factuurnummer;
 • factuurdatum;
 • indien een verleggingsregeling van toepassing is het BTW-identificatienummer van de afnemer (dan wel van zijn fiscaal vertegenwoordiger) en een melding van toepassing van een eventuele verleggingsregeling);
 • datum en omvang van eventuele aanbetalingen;
 • indien van toepassing eenheidsprijzen;
 • indien van toepassing een verwijzing naar een margeregeling;
 • indien van toepassing verleende kortingen;
 • indien van toepassing de gegevens m.b.t. nieuw geleverde vervoersmiddelen.

Factureren kan ook elektronisch (bijv. per e-mail) plaatsvinden.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 10:17
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login