Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 04 februari 2011 12:45

Onroerende zaken en omzetbelasting

Geschreven door 

Een handeling met betrekking tot een onroerende zaak heeft alleen gevolgen voor de heffing van omzetbelasting (BTW) voor degene die kwalificeert als omzetbelastingplichtige (BTW-ondernemer). Zo zal een particulier die zijn eigen woning verkoopt nooit te maken krijgen met BTW-heffing.

Verkoop

Bij de verkoop van een onroerende zaak door een BTW-ondernemer is geen BTW verschuldigd omdat een vrijstelling van toepassing is. Op deze hoofdregel is een aantal uitzonderingen.

Bij verkoop van bouwterreinen of nieuw gebouwde onroerende zaken is een BTW-ondernemer verplicht om BTW in rekening te brengen. Ook een BTW-ondernemer die binnen twee jaar na ingebruikname van een nieuwe onroerende zaak deze (door)verkoopt, is verplicht BTW verschuldigd. Ten slotte is BTW verschuldigd indien een BTW-ondernemer een onroerende zaak verkoopt aan een andere BTW-ondernemer en de koper en verkoper besluiten gezamenlijk om de onroerende zaak met BTW over te dragen (men opteert voor een belaste levering). Dit laatste zal voornamelijk het geval zijn indien het pand nog onder de zgn. herzieningsregeling valt.

Verhuur

Verhuur van een onroerende zaak vindt plaats zonder dat BTW verschuldigd is. Indien wordt verhuurd aan een BTW-ondernemer die voor ten minste 90% met BTW belaste prestaties verricht, dan kan door de huurder en verhuurder gezamenlijk geopteerd worden voor belaste verhuur. Belaste verhuur is vooral voordelig voor de verhuurder. Hij kan de BTW op de (onderhouds)kosten verrekenen (aftrekken). Ook zal de verhuurder, indien hij de onroerende zaak zelf heeft gebouwd of heeft laten bouwen geen BTW verschuldigd worden op grond van de herzieningsregeling.

Vakantiewoningen

Een verhuurder van een vakantiewoning is doorgaans ondernemer voor de BTW. De verhuur van vakantiewoningen vindt plaats tegen het lage tarief van 6%. De BTW op een nieuwe vakantiewoning kan worden teruggevraagd. Indien de vakantiewoning ook privé wordt gebruikt dan heeft dit gevolgen voor de aftrek van aan de verhuurder in rekening gebrachte BTW.

Herzieningsregeling

Als de BTW met betrekking tot de aankoop of bouw van een onroerende zaak is verrekend (afgetrokken) dan wordt die onroerende zaak voor de BTW tien jaar gevolgd. Indien het gebruik (al dan niet deels) wijzigt van belast naar onbelast (na een aantal jaren van BTW-belaste verhuur volgt een periode van BTW onbelaste verhuur), dan dient jaarlijks (binnen de genoemde periode van tien jaar) de BTW die ter zake van de aankoop of bouw is verrekend voor een evenredig deel terugbetaald te worden. Indien een pand bijvoorbeeld met BTW is gekocht en na vijf jaar verandert het gebruik in BTW-onbelaste verhuur dan dient in jaar zes tot en met tien jaarlijks 10% van de bij aankoop of bouw verrekende BTW terugbetaald te worden. Bij wijziging in het eerste jaar dient herrekening van BTW plaats te vinden (de teveel teruggevraagde BTW dient in een keer terug betaald te worden).

Herziening of herrekening van BTW kan ook leiden tot extra teruggaven. Indien bij aankoop het belaste gebruik 70% was en dit stijgt in de loop van de tijd naar 100% dan kan onder voorwaarden (extra) BTW worden teruggevraagd.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 10:18
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login