Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
BTW plicht

BTW plicht

Een handeling met betrekking tot een onroerende zaak heeft alleen gevolgen voor de heffing van omzetbelasting (BTW) voor degene die kwalificeert als omzetbelastingplichtige (BTW-ondernemer). Zo zal een particulier die zijn eigen woning verkoopt nooit te…
In de Wet op de omzetbelasting is een groot aantal vrijstellingen opgenomen voor de heffing van omzetbelasting (BTW). Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste vrijstellingen.
De omzetbelasting (BTW) kent een eigen ondernemersbegrip. Ieder bedrijf en iedereen die een zelfstandig beroep uitoefent is BTW-plichtig. Dit betekent dat samenwerkingsverbanden zoals vennootschappen onder firma of maatschappen die niet zelfstandig belastingplichtig zijn voor de…

Tweets

Login