Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 28 januari 2011 07:55

Werknemers in dienstbetrekking

Geschreven door 

Fiscaal worden voor de heffing van loonbelasting twee soorten dienstbetrekkingen onderscheiden; te weten de echte dienstbetrekking en de fictieve dienstbetrekking. Ten aanzien van beide soorten dienstbetrekking geldt een inhoudingsplicht voor de heffing van loonbelasting.

Echte dienstbetrekking

Er is sprake van een echte dienstbetrekking indien er sprake is van de volgende kenmerken:

  • de werknemer heeft zich verplicht om gedurende enige tijd arbeid te verrichten;
  • de werkgever is verplicht aan de werknemer voor de arbeid loon te betalen;
  • tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding.

Er is sprake van een gezagsverhouding als de werkgever (of iemand namens de werkgever) het recht heeft om opdrachten en aanwijzingen te geven voor het werk dat moet worden gedaan. De werknemer dient zich aan de opdrachten en aanwijzingen van de werkgever te houden.

Fictieve dienstbetrekking

Als een echte dienstbetrekking niet aan de orde is, kan voor bepaalde categorieën personen de verhouding tussen opdrachtgever en uitvoerder voor de heffing van loonbelasting toch worden beschouwd als een dienstbetrekking. Er is dan sprake van een fictieve dienstbetrekkingen. Als er sprake is van een fictieve dienstbetrekking dan betekent dit in het algemeen dat u voor de inhoudingen op het loon dezelfde regels moet toepassen als bij echte dienstbetrekkingen.

Voor alle loonheffingen worden onder andere de volgende (arbeids)relaties als fictieve dienstbetrekking aangemerkt:

  • aannemers van werk en hun hulpen;
  • agenten en subagenten;
  • leerlingen en stagiairs;
  • thuiswerkers en hun hulpen;
  • topsporters met een door NOC*NSF verleende A-status;
  • uitzendkrachten.

Voor de heffing van loonbelasting / premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor Zvw (Zorgverzekeringswet) worden daarnaast onder andere de volgende relaties als fictieve dienstbetrekkingen aangemerkt:

* aandeelhouders met een aanmerkelijk belang;
* commissarissen;
* meewerkende kinderen.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 09:10
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login