Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Loon en Salaris

Loon en Salaris

vrijdag, 06 mei 2011 12:22

Het raamwerk voor werknemersparticipaties

Geschreven door
Wanneer een werkgever zijn werknemers in de gelegenheid wil stellen mee te delen in de toekomstige waardeontwikkeling van de onderneming, staan daar verschillende wegen voor open. In deze notitie zullen wij in zijn algemeenheid ingaan…
maandag, 03 januari 2011 23:00

Werkkostenregeling (vanaf 2011)

Geschreven door
Vanaf 1 januari 2011 is een belangrijke wijziging in werking getreden voor de heffing van loonbelasting door de invoering van de nieuwe werkkostenregeling. Een groot aantal vrijstellingen uit de Wet op de loonbelasting verdwijnt, een aantal vrijstellingen…
vrijdag, 04 februari 2011 07:50

Inlenersaansprakelijkheid

Geschreven door
Indien een werknemer aan het werk gaat voor een derde (een inlener) om onder diens toezicht of leiding te gaan werken, is de inlener aansprakelijk voor de loonbelasting en premies die de uitlener (de werkgever…
dinsdag, 01 februari 2011 09:14

Ketenaansprakelijkheid

Geschreven door
De regeling van de ketenaansprakelijkheid (de Wet Ketenaansprakelijkheid)  is in 1982 in het leven geroepen om misbruik te voorkomen van de afdracht van loonbelasting en premies in de bouwsector.
Vergoedingen en verstrekkingen die aan een werknemer worden vergoed ter vervulling van zijn dienstbetrekking kunnen belastingvrij worden vergoed. Een aantal kosten zullen, om administratieve redenen, worden vergoed door middel van een vaste kostenvergoeding. Let wel…
Vaste kostenvergoedingen zijn in de praktijk een veelgebruikt middel om bepaalde kosten aan een werknemer te vergoeden op een administratief eenvoudige manier. Vaak wordt echter ‘vergeten' om op voorhand een onderbouwing op te stellen waaruit…
vrijdag, 28 januari 2011 07:55

Werknemers in dienstbetrekking

Geschreven door
Fiscaal worden voor de heffing van loonbelasting twee soorten dienstbetrekkingen onderscheiden; te weten de echte dienstbetrekking en de fictieve dienstbetrekking. Ten aanzien van beide soorten dienstbetrekking geldt een inhoudingsplicht voor de heffing van loonbelasting.
woensdag, 12 januari 2011 15:12

De dga in de loonbelasting

Geschreven door
Een directeur grootaandeelhouder (dga) is doorgaans als werknemer in dienst van zijn B.V. De belangrijkste fiscale aspecten die van toepassing zijn voor de dga als werknemer van zijn B.V. zijn:

Tweets

Heeft u een vraag?

-?-

Onze leden willen uw vraag graag beantwoorden. Klik hier om uw vraag te stellen en te versturen.

Sprekers


Klik hier
of op de afbeelding voor een overzicht van sprekers.

Volg ons

Facebook Twitter feed-image

Met RSS kunt u van één specifiek onderwerp op de hoogte blijven.

Login