Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 18 februari 2011 14:18

Vennootschapsbelasting (Körperschaftsteuer)

Geschreven door 

Belastingtarief vennootschapsbelasting Duitsland

Het belastingtarief voor een opgespaarde en uitgekeerde winst bedraagt altijd 15 %. Het inkomen wordt berekend op basis van de bepalingen van het EStG en KStG.

Dividenden/vervreemding van aandelen in kapitaalvennootschappen

Onbeperkt of beperkt belastingplichtige rechtspersonen hoeven slechts in beperkte mate belasting te betalen over ontvangen dividenden en winsten uit de vervreemding van een aandeel in een rechtspersoon (GmbH / AG) in het binnen- of buitenland, ook wanneer zij alleen indirect via een Mitunternehmerschaft deelnemen in de rechtspersoon in het binnen- of buitenland.

5 % van de dividenden resp. winsten uit de vervreemding gelden globaal als niet aftrekbare bedrijfskosten. De daadwerkelijke bedrijfskosten zijn daarentegen in zijn geheel aftrekbaar.

Fiscale verplichting van de vennoten

(ter vereenvoudiging zonder Kapitalertragsteuer en Solidaritätszuschlag alsmede belastingvrije bedragen van de aandeelhouder)

Kapitalvennootschap

Winst

1.000

1.000

- Bedr. bel. (heff.perc. 400 %)

140

140

- Vennootschapsbel. (15%)

150

150

Winst na belasting

710

710

 

 

 

Vennoot

Kap.vennootschap

Natuurlijk persoon

 

 

 

Dividende in geval van volledige uitbetaling

710

710

Hiervan belastingvrij  95%

674

0

Op te geven belasting

36

710

Abgeltungssteuer

9

178

 

+674

 

Dividende na belasting

701

532

Volledige belasting

29%

46,8%

Beperkte renteaftrek bij financieringen door een aandeelhouder met vreemd kapitaal

De rente voor vreemd kapitaal (leningen) is ter hoogte van de renteopbrengst als bedrijfsuitgave aftrekbaar. Indien de rente voor vreemd kapitaal meer bedraagt dan de renteopbrengst, is slechts een bedrag ter hoogte van 30 % van de fiscale EBITDA aftrekbaar (beperkte renteaftrek).

De beperkte renteaftrek is van toepassing, wanneer de belastingvrije voet van 1 miljoen euro wordt overschreden. In het kader van het Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung wordt de belastingvrije voet bij de renteaftrek vanaf het boekjaar 2008 van 1 miljoen euro naar 3 miljoen euro verhoogd. Een renteaftrek is niet mogelijk, wanneer de rente voor vreemd kapitaal meer dan 3 miljoen euro bedraagt.

Whitepaper: Belastingtarieven Duitsland

 

Januari 2011

 

Termijnen aangifte winstbelasting (heffingsperiode 2010)


31-05-2011

Belastingaangiften die betrekking hebben op een kalenderjaar of een wettelijk bepaald tijdstip moeten uiterlijk vijf maanden later worden ingediend.

31-12-2011

verlenging van de termijn bij raadpleging fiscaal adviseur

verdere verlenging van de termijn in individuele gevallen mogelijk

Belastingplicht

 • Rechtspersonen (GmbH/AG) zijn verplicht om vennootschapsbelasting (KSt), solidariteitstoeslag (SolZ) en bedrijfsbelasting (GewSt) te betalen.
 • Natuurlijke personen zijn verplicht om inkomstenbelasting (ESt), solidariteitstoeslag (SolZ) en eventueel bedrijfsbelasting (GewSt) te betalen.
 • Personenvennootschappen moeten onder bepaalde omstandigheden bedrijfsbelasting (GewSt) afdragen. In overige gevallen is de belastingplicht afhankelijk van de situatie van de aandeelhouders.

Vennootschapsbelasting (Körperschaftsteuer)

 

Belastingtarief vennootschapsbelasting

Het belastingtarief voor een opgespaarde en uitgekeerde winst bedraagt altijd 15 %.

Het inkomen wordt berekend op basis van de bepalingen van het EStG en KStG.

 

Dividenden/vervreemding van aandelen in kapitaalvennootschappen

Onbeperkt of beperkt belastingplichtige rechtspersonen hoeven slechts in beperkte mate belasting te betalen over ontvangen dividenden en winsten uit de vervreemding van een aandeel in een rechtspersoon (GmbH / AG) in het binnen- of buitenland, ook wanneer zij alleen indirect via een Mitunternehmerschaft deelnemen in de rechtspersoon in het binnen- of buitenland.

 

5 % van de dividenden resp. winsten uit de vervreemding gelden globaal als niet aftrekbare bedrijfskosten. De daadwerkelijke bedrijfskosten zijn daarentegen in zijn geheel aftrekbaar.

 

Fiscale verplichting van de vennoten

(ter vereenvoudiging zonder Kapitalertragsteuer en Solidaritätszuschlag alsmede belastingvrije bedragen van de aandeelhouder)

 

Kapitalvennootschap

Winst

1.000

1.000

- Bedr. bel. (heff.perc. 400 %)

140

140

- Vennootschapsbel. (15%)

150

150

Winst na belasting

710

710

 

 

 

Vennoot

Kap.vennootschap

Natuurlijk persoon

 

 

 

Dividende in geval van volledige uitbetaling

710

710

Hiervan belastingvrij  95%

674

0

Op te geven belasting

36

710

Abgeltungssteuer

9

178

 

+674

 

Dividende na belasting

701

532

Volledige belasting

29%

46,8%

 

Beperkte renteaftrek bij financieringen door een aandeelhouder met vreemd kapitaal

 

De rente voor vreemd kapitaal (leningen) is ter hoogte van de renteopbrengst als bedrijfsuitgave aftrekbaar. Indien de rente voor vreemd kapitaal meer bedraagt dan de renteopbrengst, is slechts een bedrag ter hoogte van 30 % van de fiscale EBITDA aftrekbaar (beperkte renteaftrek).

De beperkte renteaftrek is van toepassing, wanneer de belastingvrije voet van 1 miljoen euro wordt overschreden. In het kader van het Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung wordt de belastingvrije voet bij de renteaftrek vanaf het boekjaar 2008 van 1 miljoen euro naar 3 miljoen euro verhoogd. Een renteaftrek is niet mogelijk, wanneer de rente voor vreemd kapitaal meer dan 3 miljoen euro bedraagt.

 

Bedrijfsbelasting (Gewerbesteuer)

 

Elk bedrijf (ook vaste inrichting) in het binnenland moet bedrijfsbelasting betalen. De gemeentes zijn bij wet bevoegd om zelf een heffingspercentage (minimaal 200 %) te bepalen. De bedrijfsbelasting is sinds 1 januari 2008 geen bedrijfsuitgave meer. Vereenvoudigd gezegd wordt deze als volgt berekend:

 

            winst uit onderneming ingevolge het EStG of KStG

   +/-    bijtelling/kortingen bedrijfsbelasting

 

   =       bedrijfsresultaat

   -        aftrekbaar bedrag (Freibetrag) € 24.500 bij natuurlijke personen en personenvennootschappen

 

   =       bedrijfsresultaat (na verliescompensatie, afronden en aftrekbaar bedrag)

   x       3,5 % voor alle bedrijven sinds 01-01-2008 (Steuermesszahl)

 

   = belastinggrondslag

   x heffingspercentage (bijv. München vanaf 2009: 490 %)

 

= bedrijfsbelasting (effectieve belasting bijv. München: max. 19,68 %)

 

Inkomstenbelasting (Einkommenssteuer)

 

Belastingtarief en belastingvrije som (Grundfreibetrag)

 

 

2011

belastingvrije voet*

(grondtabel)

(splittingtabel / echtgenoten)

 

  8.004

€ 16.007

belastingtarief minimaal

14,0 %

belastingtarief maximaal

vanaf een belastbaar inkomen van

 

(grondtabel)

(splittingtabel)

42,0 %

 

 

  52.882

€ 105.763

belastingtarief maximaal

vanaf een belastbaar inkomen van

 

(grondtabel)

(splittingtabel)

 

45,0 %

 

€ 250.731

€ 501.462

 

 

 

Heffingskorting

heffingskorting werknemer

heffingskorting spaarders

€ 920 (€ 1.000 gepland voor 2011 )

€ 801*

heffingskorting aftrekbare uitgaven

- overige inkomsten

 

 

 € 102*

 

heffingskorting ouderdomsvoorzieningen 2011:

30,40 % van de ontvangen uitkering

te vermeerderen met

 

max. € 2.280

€ 684 (toeslag)

- kinderaftrek of

  kinderbijslag

 

 

 

- heffingskorting verzorging en opvoeding of opleiding

Deze korting geldt voor kinderen onder 18 jaar, onder 21 jaar, wanneer zij werkloos in de zin van SGB III zijn, onder 25 jaar, indien zij nog een beroepsopleiding volgen, vanaf 25 jaar alleen voor gehandicapten.

 

€ 2.184 per kind* (vanaf 2010)

€ 2.208 voor het 1e en 2e kind

€ 2.280 voor het 3e kind

€ 2.580 vanaf het 4e kind

 

€ 1.320 per kind*

 

 

- heffingskorting alleenstaande ouders

€ 1.308 voor alleenstaande ouders met één thuiswonend kind voor wie de alleenstaande ouder in aanmerking komt voor kinderaftrek of kinderbijslag.

- ouderenkorting 2011

30,40 % van het loon en het positieve bedrag van (overige) inkomsten (met uitzondering van ouderdomsvoorzieningen en lijfrenten), max. € 1.444, wanneer de belastingplichtige vóór begin van het kalenderjaar zijn 64e levensjaar heeft voltooid.

- heffingskorting opleiding

€ 924 voor meerjarige kinderen die een beroepsopleiding volgen en niet bij hun ouders wonen

Op de heffingskorting worden de inkomsten en het salaris van het kind en andere toeslagen in verband met opleidingen in mindering gebracht, indien deze meer dan € 1.848 per jaar bedragen.

*Bij echtgenoten die gezamenlijk aangifte inkomstenbelasting doen, worden de aangegeven bedragen verdubbeld.

 

Beroepskosten (Werbungskosten)

 

Voor woon-werkverkeer is een bedrag van € 0,30 per hele kilometer (enkele afstand) als Werbungskosten aftrekbaar. Maximaal € 4.500 per jaar. Bij gebruik van een eigen of ter beschikking gestelde auto is een hoger bedrag aftrekbaar.

Bij dienstreizen is een bedrag van € 0,30 per gereden kilometer aftrekbaar.


Gebruik van de auto

kosteloos privé-gebruik van een auto van de zaak

De verschuldigde belasting voor het gebruik van een auto die voor meer dan 50 % zakelijk wordt gebruikt (noodzakelijk bedrijfsvermogen), wordt berekend als percentage over de binnenlandse catalogusprijs bij het eerste verstrekte kentekenbewijs incl. speciale uitvoeringen en btw.

 • gebruikswaarde                                                                         1 % per maand
 • woon-werkverkeer

(enkele afstand)                                                                         0,03 % per km

 • thuisreizen
  (enkele afstand)                                                                         0,002 % per km

 


Dividenden

 

Heffing in het kader van de Abgeltungssteuer (vanaf 1 januari 2009)

Sinds 2009 bestaat er geen Halbeinkünfteverfahren meer voor winstuitkeringen (uit GmbHs) en dividenden (uit AGs) aan aandeelhouders die hun aandelen als privé-vermogen houden. Over winstuitkeringen en/of dividenden moet een Abgeltungssteuer van 25 % worden betaald (plus solidariteitstoeslag en een eventuele kerkelijke belasting). Werbungskosten worden met de heffingskorting voor spaarders (€ 801 resp. € 1.602) vergoed.

Uitzonderingen Abgeltungssteuer

Op grond van het Jahressteuergesetz 2008 bestaat er de mogelijkheid dat op verzoek geen Abgeltungssteuer wordt geheven over inkomsten uit de deelneming in een kapitaalvennootschap.

Voorwaarden:

 • Een aandeelhouder neemt voor ten minste 25 % deel in een kapitaalvennootschap of
 • hij neemt voor ten minste 1 % deel in de vennootschap en werkt tevens voor de onderneming.

Termijn verzoek:

uiterlijk met de aangifte inkomstenbelasting → geldt voor vijf jaar, voor zover deze niet wordt herroepen (na een herroeping kan geen nieuw verzoek voor deze deelneming worden ingediend)

 

Verkoop aandelen in kapitaalvennootschappen (vanaf 1 januari 2009)

 • De winst uit de verkoop van als privé-vermogen gehouden aandelen in kapitaalvennootschappen die niet door een inbreng zijn ontstaan, is van minimaal 1 % (binnen een periode van vijf jaar vòòr de verkoop) voor 60% belastbaar (Teileinkünfteverfahren).
 • Sinds 2009 valt ook de winst uit de verkoop van waardepapieren of andere kapitaalbeleggingen onafhankelijk van het feit hoelang iemand deze bezat, altijd onder inkomsten uit vermogen. De belastingheffing op de winst gebeurt d.m.v. de Abgeltungssteuer (zie hierboven hoofdstuk `Dividenden´)

Heffingskortingen voor inkomsten uit onderneming

Bij inkomsten uit onderneming (ook personenvennootschap) geldt een heffingskorting voor de inkomstenbelasting die 3,8 keer zo hoog is als het vastgestelde (bij personenvennootschap: evenredige) Gewerbesteuermessbetrag, voor zover de inkomstenbelasting verschuldigd is over inkomsten uit onderneming die bij de belastbare inkomsten moeten worden meegeteld.

 

Verliesverrekening

Achterwaartse verliesverrekening tot maximaal € 511.500,00 (toepassing grondtabel;

splittingtabel € 1.023.000,00) in de onmiddellijk voorafgaande aanslagperiode. Een voorwaartse verliesverrekening (onbeperkt mogelijk) is na overschrijding van de drempel van 1 miljoen euro alleen tot 60 % van het totaalbedrag van de inkomsten mogelijk. In verband met de bedrijfsbelasting (Gewerbesteuer) bestaat er alleen de mogelijkheid van een voorwaartse verliesverrekening. Ook in dit geval gelden een 60 %-beperking en de drempel van 1 miljoen euro.

Herinvesteringsreserve

Eenmanszaken en personenvennootschap die niet deelnemen in een rechtspersoon, kunnen een winst tot maximaal € 500.000 (bij personenvennootschap per medevennoot) uit de vervreemding van aandelen in kapitaalvennootschappen (die minimaal zes jaar zonder onderbrekingen tot de vaste activa hebben behoord) in het boekjaar van de vervreemding of in de daaropvolgende twee boekjaren belastingneutraal boeken door een reserve te vormen en op te heffen, voor zover het gaat om nieuw gekochte

 • aandelen in kapitaalvennootschappen;
 • verslijtbare roerende bedrijfsmiddelen;
 • gebouwen (opheffing van de reserve over 4 jaar toegestaan).

Niet-geïnvesteerde reserves moeten over uiterlijk 4 jaar worden opgeheven en bij de winst worden opgeteld. Bovendien moet de winst voor elk hele boekjaar van het bestaan van de reserve worden verhoogd met 6 % te berekenen over de (belastbare) helft van het op te tellen bedrag.


Aftrek slijtage (afschrijving) (Absetzung für Abnutzung, kort: AfA)

 

soort bedrijfsmiddel

AfA-methode

verslijtbare bedrijfsmiddelen

lineair

roerende bedrijfsmiddelen

 

aangeschaft of geproduceerd

vóór 01-01-2001

 

aangeschaft of geproduceerd

na 31-12-2001

 

aangeschaft of geproduceerd

na 31-12-2005 en vóór 01-01-2008

 

aangeschaft of geproduceerd

in 2009 en 2010

lineair of degressief, maar:

 

maximaal het drievoudige van het lineaire percentage, maximaal 30 %

 

maximaal het dubbele van het lineaire percentage, maximaal 20 %

 

maximaal het drievoudige van het lineaire percentage, maximaal 30 %

 

maximaal het tweeënhalfvoudige,

maximaal 25 %

Wissel van degressieve aftrek naar lineaire aftrek is toegestaan (niet andersom).

bedrijfsmiddelen met geringe waarde

 

vanaf 01-01-2009

aanschafkosten netto € 150 tot € 1.000

 

gezamenlijke afschrijving – lineair – over
5 jaar

vanaf 01-01-2010

bedrijfsmiddelen tot € 410

alternatief:

keuzerecht voor alle bedrijfsmiddelen
van € 150 tot € 1.000

 

onmiddellijke afschrijving

 

gezamenlijke afschrijving – lineair – over
5 jaar

afwijkende regels voor gebouwen of delen van gebouwen, eigen woningen

lineaire aftrek, deels degressief met progressief percentage

goodwill tegen betaling

lineaire aftrek over 15 jaar

 

Bauabzugssteuer (bronbelasting bouw, 15 % voorheffingsregeling)

Indien een persoon in het binnenland (Duitsland) bouwwerkzaamheden verricht

 • voor een ondernemer in de zin van § 2 UStG/ Omzetwet of
 • voor een publiekrechtelijke rechtspersoon,

is de afnemer verplicht om 15 % belasting over de tegenprestatie (vergoeding incl. btw) in te houden voor rekening van degene die de dienst verleent.

Uitzonderingen:

 • De opdrachtnemer overhandigt de afnemer op het moment van de tegenprestatie een geldige vrijstellingsverklaring (Freistellungsbescheinigung) of
 • de afnemer heeft alleen omzetten zoals bedoeld in § 4 nr. 12 zin 1 UStG waarover geen belasting verschuldigd is, en de tegenprestatie bedraagt vermoedelijk minder dan € 15.000 of
 • de tegenprestatie bedraagt in alle overige gevallen vermoedelijk minder dan € 5.000 of
 • de afnemer verhuurt niet meer dan 2 woningen.

 

Fiscale eenheid ( Organschaft)

Indien een Europese naamloze vennootschap (SE), AG, KGaA of GmbH (dochtermaatschappij) haar hele winst door middel van een Gewinnabführungsvertrag (voor minimaal vijf jaar aangegaan en uitgevoerd) afdraagt aan een binnenlands bedrijf, moet het inkomen van deze dochtermaatschappij worden meegeteld bij de moedermaatschappij (Organträger).

De moedermaatschappij moet een onbeperkt belastingplichtig natuurlijk persoon zijn, een rechtspersoon met de plaats van leiding in het binnenland waarvoor geen belastingvrijstelling geldt of een personenvennootschap met de plaats van leiding in het binnenland, voor zover deze bedrijfsactiviteiten uitoefent. Ook een buitenlands bedrijf met een in het binnenlandse handelsregister ingeschreven nevenvestiging kan een Organträger zijn. Deze moedermaatschappij moet de meerderheid hebben van de stemrechten over een directe of indirecte deelneming in de fiscale eenheid.

 

Internationaal fiscaal recht

DBA: Duitsland heeft in navolging van het OESO-modelverdrag met meer dan tachtig landen verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing (DBA) afgesloten waardoor de bronbelasting regelmatig wordt verminderd.

 

EU-richtlijnen: Winstuitkeringen alsmede rente- en licentiebetalingen tussen moeder- en dochtermaatschappijen van verschillende EU-lidstaten zijn vrijgesteld van de aftrek van bronbelasting, wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan ten aanzien van de minimale deelneming.

 

Belastingheffing door middel van bijtelling: Bij een deelneming in een buitenlandse rechtspersoon met passieve inkomsten waarvoor een laag belastingtarief (≤ 25 %) geldt (zogenoemde tussenvennootschap), worden deze inkomsten bij het bereiken van een minimale deelneming evenredig fictief meegeteld bij de binnenlandse aandeelhouder en moet hij hierover volledig belasting betalen.


Transfer pricing: Inkomstencorrectie, indien de overeengekomen prijzen afwijken van het at arm's length beginsel. Bij zakelijke relaties met geassocieerde personen in het buitenland heeft de belastingplichtige omvangrijke documentatieplichten.

 

Solidariteitstoeslag

 

De solidariteitstoeslag is een aanvullende belasting op de inkomsten- en vennootschapsbelasting en bedraagt principieel 5,5 % van de vastgestelde belasting.

 

Onroerendgoedbelasting (Grundsteuer)

 

Bij de onroerendgoedbelasting blijft de persoonlijke situatie van de eigenaar bijna altijd buiten beschouwing. De belasting wordt geheven over onroerende zaken (vooral grond en gebouwen). Deze wordt als volgt berekend:

 

algemeen geldende belastinggrondslag (waardeverhoudingen per 01-01-1965, nieuwe deelstaten: waardeverhoudingen per 01-01-1935 of vervangende belastinggrondslag)

 

x       belastinggrondslag (voor land- en bosbouw: 6 ‰, in de overige gevallen oude deelstaten: 2,6-3,5 ‰, nieuwe deelstaten: 5-10 ‰)

 

=       belastinggrondslag

x       heffingspercentage (bijvoorbeeld Frankfurt am Main vanaf 2001: 460 %, land- en bosbouw: 175 %)

 

=       onroerendezaakbelasting

 

Omzetbelasting

 

• belastingtarief (normaal) 19 %              • belastingtarief (verlaagd) 7 %

 

Successie- en schenkingsrechten

 

Over een erfenis en schenkingen onder levenden moeten successie- (Erbschaftssteuer) en schenkingsrechten (Schenkungssteuer) worden betaald. De belasting wordt berekend op basis van de verrijking van de ontvanger, voor zover er geen sprake is van een belastingvrijstelling.

 

belastinggroep I

belastinggroep II

belastinggroep III

echtgenoten, partner (bij gere-gistreerd partnerschap (stief-) kinderen en (stief-) kleinkinderen,

(groot-)ouders bij een erfenis

ouders en grootouders, voor zover zij niet onder belastinggroep I vallen, broers/zussen, neven/nichten, stiefouders, schoonouders en schoonkinderen, gescheiden echtgenoten

alle overige verkrijgingen

belastingvrij

 

 

€ 500.000 echtgenoten, partner

€ 400.000 (stief-)kinderen

€ 200.000 (stief-) kleinkinderen

€ 100.000 ouders en grootouders

€ 20.000

20.000


In plaats van bovengenoemde belastingvrije bedragen bij beperkte verplichting tot betaling van successierechten (voorwaarden § 2 lid 1 nr. 3) = € 2.000

 

Bij een erfenis voor de langstlevende echtgenoot te vermeerderen met een bijzonder belastingvrij bedrag van € 256.000 (Versorgungsfreibetrag). Belastingvrije bedragen en kortingen (Entlastungsbeträge) voor binnenlands bedrijfsvermogen, land- en bosbouw en aandelen in kapitaalvennootschappen

 

belastingtarief in %

waarde van de
belastbare verkrijging

I

II

III

≤ € 75.000

7

15

30

≤ € 300.000

11

20

30

≤ € 600.000

15

25

30

≤ € 6.000.000

19

30

30

≤ € 13.000.000

23

35

50

≤ € 26.000.000

27

40

50

> € 26.000.000

30

43

50


Overdrachtsbelasting bij grondaankoop (Grunderwerbsteuer)

Bij eigendomsoverdrachten van binnenlands onroerend goed door middel van koopaktes en andere rechtshandelingen waardoor men recht heeft op overdracht van een binnenlands onroerend goed in de zin van het civiel recht, moet men overdrachtsbelasting betalen. Overdrachtsbelasting is ook verschuldigd over overdrachten van aandelen in ondernemingen met onroerend goed, wanneer de ontvanger hierdoor een deelneming van minimaal 95 % verkrijgt. Bij personenvennootschappen geldt dit ook, indien 95 % van de aandelen binnen vijf jaar wordt overgedragen aan de nieuwe aandeelhouders.

De belasting wordt berekend op basis van de waarde van de tegenprestatie resp. van het onroerend goed. Het belastingtarief bedraagt afhankelijk van de deelstaat tussen 3,5 % en 5 %.

 

Premies sociale verzekering

 

premiegrens

oude deelstaten

nieuwe deelstaten

pensioenverzekering/werkloosheidsverzekering

jaarlijks

€ 66.000

€ 57.600

ziektekostenverzekering*/AWBZ-verzekering

jaarlijks

€ 44.550

€ 44.550


*grens verplichte verzekering:
€ 49.500 jaarlijks

 

werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering particuliere ziektekostenverzekering

 

maandelijks maximaal (belastingvrij)

€ 287,71

 

€ 287,71

werkgeversbijdrage AWBZ-verzekering particuliere ziektekostenverzekering

maandelijks maximaal (belastingvrij)

€ 36,19

€ 36,19

premievoet (werkgever en werknemer telkens voor de helft)

pensioenverzekering

19,9%

werkloosheidsverzekering

3,0%

AWBZ-verzekering

1,95%+0,25 %**

ziektekostenverzekering (wettelijk)

15,50%+0,9 %***

maandelijks maximaal

pensioenverzekering

€ 1.094,50

€ 955,20

werkloosheidsverzekering

€ 165

€ 144,00

AWBZ-verzekering

€ 81,67 ****

ziektekostenverzekering (wettelijk)

€ 575,43


bijzondere regeling Sachsen:
bijdrage maximaal € 17,63

** extra bijdrage voor (bepaalde) kinderlozen, alleen te betalen door werknemer

*** gemiddelde algemene premievoet van 15,5 % (werkgever en werknemer betalen telkens de helft) + algemeen geldende extra premievoet van 0,9 % (alleen te betalen door werknemer)

**** bijdrage voor (bepaalde) kinderlozen ter hoogte van € 9,28 inbegrepen


Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

Verkeerd gebruik van informatie

 

De in deze whitepaper verstrekte informatie kan noch een alomvattend karakter hebben noch zijn toegespitst op de specifieke informatiebehoefte van een bepaald persoon. De verstrekte informatie is niet bindend of bedoeld als juridisch advies of voorstel onzerzijds. 

Deze whitpaper geeft onze interpretatie weer van relevante wettelijke bepalingen alsmede van desbetreffende rechtspraak.

 

De informatie in deze brochure is gebaseerd op de rechtsopvattingen op het moment van publicatie. Met het verstrijken van de tijd doen zich wijzigingen voor in wetten, administratieve besluiten, de interpretatie van deze rechtsbronnen evenals betreffende rechtspraak. Dergelijke wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de geldigheid van de inhoud.

 

Wij zijn niet verplicht u te attenderen op wijzigingen in de juridische beoordeling van onderwerpen, die wij in deze whitepaper hebben behandeld. 

 

Wij kunnen op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid of juistheid van de inhoud van de whitepaper. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het verrichten of nalaten van enige handeling door u enkel gebaseerd op informatie uit deze whitepaper. Dit geldt ook wanneer deze informatie onnauwkeurig of onjuist zou zijn geweest.

 

Deze whitepaper kan een juridisch adviesgesprek niet vervangen.

 

 

Januari 2011

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 11:15
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login