Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 20 juli 2012 17:48

Verliesverrekening

Geschreven door 

Verliesverrekening

In de inkomstenbelasting kun je als ondernemer een verlies lijden. Dit verlies kun je onder voorwaarden verrekenen met positieve resultaten uit andere jaren. Complicerende factor is het boxensysteem van de inkomstenbelasting. Het verlies in Box I kun je niet zomaar verrekenen met verlies uit Box II.

Daarnaast is verliesverrekening omgeven van formele vereisten. Omdat verliesverrekening in tijden van crisis vaak voorkomt, is het goed om de zaken helder op een rij te hebben. In dit artikel zullen een aantal praktische punten aan de orde komen over verliesverrekening in de inkomstenbelasting.

Verliesverrekening per Box

In de inkomstenbelasting geldt het Box regime. In totaal zijn er drie boxen, te weten Box I (inkomen uit werk en woning), Box II (inkomen uit aanmerkelijk belang) en Box III (inkomen uit vermogen). In Box III kan geen verlies optreden, dus deze Box komt verder niet aan de orde.

In Box I kan een verlies optreden, onder andere een verlies uit onderneming. Dit verlies kan alleen met positieve inkomsten uit Box I verrekend worden. Als je in Box II ook een verlies uit aanmerkelijk belang hebt, kun je dit niet salderen met het verlies in Box I. Alleen een positief inkomen in Box II (dividend of verkoopresultaat aandelen) geeft mogelijkheid tot verrekenen van verlies in Box II.

Termijn verrekenen verlies

De verliezen zijn drie jaar terug en negen jaar vooruit te verrekenen. Na negen jaar komt het verlies te vervallen. Deze beperking is in 2007 ingevoerd naar aanleiding van het wetsvoorstel Werken aan Winst. Daarbij is nog een beperkte overgangsregeling overeengekomen. Alle ondernemingsverliezen geleden tot en met 2002 zijn verrekenbaar tot en met 2011. Na 2011 zullen deze ondernemingsverliezen komen te vervallen als er geen (voldoende) winst is gemaakt om het verlies mee te verrekenen.

Volgorde van verliesverrekening

Verliezen moet je verrekenen in de volgorde waarin ze zijn ontstaan. Deze volgorde is in de wet vastgelegd, zodat je daar niet vanaf kan wijken.

Laatst aangepast op vrijdag, 31 augustus 2012 13:13
Wim Dijkstra

Wim Dijkstra is mede eigenaar van Stetler in Haren en gespecialiseerd in complexe fiscale ondernemersvraagstukken.

T: 050-5798451 | Kantoor: Stetler

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login