Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
zaterdag, 21 juli 2012 15:24

Tijdstip aftrek lijfrentepremie

Geschreven door 

De lijfrentepremies zijn aftrekbaar op het moment van betaling of verrekening voor zover de verrekening niet lijdt tot een schuldig gebleven bedrag (Art. 3.130 Wet IB 2001).

Lijfrentepremies voor de jaarruimte en de reserveringsruimte die worden betaald binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar, kunnen in het voorgaande kalenderjaar in aftrek worden gebracht op het inkomen van dat kalenderjaar. Voor lijfrentepremies die worden betaald ter zake van de omzetting van de oudedagsreserve en de stakingswinst bedraagt deze termijn 6 maanden.

Vanaf 1 januari 2008 kan de inleg voor een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrecht worden afgetrokken. De in 2008 ingelegde bedragen kunnen echter niet worden teruggewenteld naar het belastingjaar 2007. 

Let op:

De terugwentelingstermijn van 3 maanden is vervallen met ingang van 1 januari 2011. Kortom, om de lijfrentepremie in 2010 te mogen aftrekken, moet deze vóór 1 januari 2011 zijn betaald. Daar staat tegenover dat de terugwentelingstermijn van 6 maanden voor lijfrentepremies bij staking van een onderneming en/of omzetting van de fiscale oudedagsreserve gehandhaafd zijn. Bij de aangifte moet wel worden verzocht om toepassing van deze terugploegregeling.

Laatst aangepast op donderdag, 20 september 2012 08:53
Wim Dijkstra

Wim Dijkstra is mede eigenaar van Stetler in Haren en gespecialiseerd in complexe fiscale ondernemersvraagstukken.

T: 050-5798451 | Kantoor: Stetler

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login