Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

zaterdag, 21 juli 2012 15:24

Tijdstip aftrek lijfrentepremie

Geschreven door
De lijfrentepremies zijn aftrekbaar op het moment van betaling of verrekening voor zover de verrekening niet lijdt tot een schuldig gebleven bedrag (Art. 3.130 Wet IB 2001).
zaterdag, 21 juli 2012 15:23

Omzetting stakingswinst in lijfrente

Geschreven door
Een ondernemer die (een gedeelte van) zijn onderneming staakt, kan voor de stakingswinst een lijfrente bedingen (Art. 3.129 Wet IB 2001). De lijfrentepremie is het bedrag van de stakingswinst, maar maximaal:
zaterdag, 21 juli 2012 15:22

Omzetting oudedagsreserve in lijfrente

Geschreven door
Een ondernemer met een oudedagsreserve kan een lijfrente voor de oudedagsreserve bedingen. De lijfrentepremie is maximaal het bedrag van de afneming van de oudedagsreserve (Art. 3.128 Wet IB 2001). Als ondernemer kunt u een fiscale…
zaterdag, 21 juli 2012 15:21

Reserveringsruimte

Geschreven door
De reserveringsruimte geeft de belastingplichtige de mogelijkheid om de jaarruimten die in de 7 voorafgaande jaren niet (volledig) benut zijn alsnog onder bepaalde voorwaarden aan te wenden (Art. 3.127, tweede lid, Wet IB 2001).
zaterdag, 21 juli 2012 15:19

Jaarruimte

Geschreven door
Bij de jaarruimte gaat het om de mogelijkheid tot premieaftrek ter compensatie van een tekort in de pensioenopbouw over het aan het kalenderjaar voorafgaande kalenderjaar voor iedere belastingplichtige die op 1 januari van het kalenderjaar…
zaterdag, 21 juli 2012 15:17

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Geschreven door
Op grond van art. 3.124 Wet IB 2001 zijn aftrekbaar uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Het gaat dan om uitgaven voor inkomensvoorzieningen die op de belastingplichtige drukken zoals:

Tweets

Login