Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 20 juli 2012 17:09

Middeling

Geschreven door 
De inkomstenbelasting kent in box 1 een progressief tarief. Hoe hoger het inkomen, des te hoger het tarief. Voor degene die in sommige jaren een heel hoog en in andere jaren weer een heel laag inkomen heeft, kan dit nadelig uitpakken vergeleken met mensen die gemiddeld genomen net zo veel inkomen hebben, maar dan zonder die pieken en dalen. Daarom bestaat de zogenoemde middelingsregeling. Die geldt alleen voor het inkomen in box 1, dus niet voor dat in box 2 en box 3.
Op grond van art. 3.154 Wet IB 2001 geldt voor een belastingteruggaaf op inkomen uit werk en woning in box 1 over het verschil tussen de geheven belasting over 3 kalenderjaren en de gemiddelde herrekende belasting over deze 3 jaren het volgende:

a. het is alleen mogelijk voor binnenlands belastingplichtigen (eveneens voor buitenlands belastingplichtigen die gekozen hebben voor behandeling als binnenlands belastingplichtige);

b. de middeling heeft betrekking op 3 aaneengesloten kalenderjaren. Een kalenderjaar kan maar 1 keer in een middelingstijdvak worden betrokken;

c. de drempel voor middeling bedraagt € 545;

d. indienen van een middelingsverzoek binnen 36 maanden nadat de aanslagen van de 3-jaarsperiode onherroepelijk vaststaan;

e. de premies volksverzekeringen over het middelingsjaar waarin men 65 jaar wordt, moeten op jaarbasis worden berekend alsof men het hele jaar AOW-premie is verschuldigd.

Laatst aangepast op dinsdag, 18 september 2012 10:58
Wim Dijkstra

Wim Dijkstra is mede eigenaar van Stetler in Haren en gespecialiseerd in complexe fiscale ondernemersvraagstukken.

T: 050-5798451 | Kantoor: Stetler

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login