Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
zaterdag, 21 juli 2012 14:42

Zelfstandigenaftrek

Geschreven door 

Ondernemers die voldoen aan het urencriterium (zie paragraaf Urencriterium) en op 1 januari van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn, komen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek (Art. 3.76 Wet IB 2001).

Sinds 2007 komt de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en op 1 januari van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Deze bedraagt 50% van het bedrag van de zelfstandigenaftrek dat in de tabel Zelfstandigenaftrek is vermeld.

Tabel 19

Zelfstandigenaftrek 2012

Bij een winst van

Bedraagt de zelfstandigenaftrek

gelijk aan of meer dan

maar minder dan

 

€ -

€ 13.465,00

€ 9.096

€ 13.465,00

€ 15.620,00

€ 8.456,00

€ 15.620,00

€ 17.775,00

€ 7.820,00

€ 17.775,00

€ 50.895,00

€ 6.968,00

€ 50.895,00

€ 53.050,00

€ 6.361,00

€ 53.050,00

€ 55.210,00

€ 5.688,00

€ 55.210,00

€ 57.360,00

€ 5.020,00

€ 57.360,00

€ -

€ 4.412,00

 

Tabel 20 Zelfstandigenaftrek 2011

Bij een winst van

Bedraagt de zelfstandigenaftrek

Gelijk aan of meer dan

maar minder dan

 

€ -

€ 14.045

€ 9.484

€ 14.045

€ 16.295

€ 8.817

€ 16.295

€ 18.540

€ 8.154

€ 18.540

€ 53.070

€ 7.266

€ 53.070

€ 55.315

€ 6.633

€ 55.315

€ 57.565

€ 5.931

€ 57.565

€ 59.810

€ 5.236

€ 59.810

€ -

€ 4.602

Tabel 21 Zelfstandigenaftrek 2010

Bij een winst van

Bedraagt de zelfstandigenaftrek

Gelijk aan of meer dan

maar minder dan

 

€ -

€ 13.960

€ 9.427

€ 13.960

€ 16.195

€ 8.764

€ 16.195

€ 18.425

€ 8.105

€ 18.425

€ 52.750

€ 7.222

€ 52.750

€ 54.985

€ 6.593

€ 54.985

€ 57.220

€ 5.895

€ 57.220

€ 59.450

€ 5.204

€ 59.450

€ -

€ 4.574

 

Tabel 20. Zelfstandigenaftrek 2009

Vanaf 2010 zelfstandigenaftrek alleen verrekenbaar met winstinkomen

Een ondernemer die op 1 januari 2009 jonger dan 65 jaar is en bijvoorbeeld € 4.000 winst uit onderneming vóór de ondernemersaftrek realiseert, heeft in 2009 recht op de zelfstandigenaftrek van € 9.251. De belastbare winst uit onderneming (afgezien van de MKB-winstvrijstelling) bedraagt dan negatief € 5.251. Dit negatieve bedrag kan (verticaal) worden verrekend met ander positief inkomen uit werk en woning in box 1. In geval ander positief inkomen uit werk en woning in box 1 ontbreekt, wordt het negatief belastbaar inkomen uit werk en woning over 2009 ad € 5.251 verrekend met het positieve belastbaar inkomen uit werk en woning over respectievelijk 2006, 2007, 2008 en 2010 tot en met 2018. Een ondernemer met ondernemingswinst lager dan het bedrag van de zelfstandigenaftrek die ander inkomen uit werk en woning geniet, verkeert daarom in een fiscaal gunstiger positie dan een ondernemer in dezelfde situatie zonder ander inkomen uit werk en woning. De wetgever acht dit een onwenselijke situatie. Daarom kan de zelfstandigenaftrek met ingang van 1 januari 2010 niet langer worden verrekend met ander inkomen uit werk en woning in box 1. Ondernemers met en zonder ander inkomen uit werk en woning komen daardoor in een vergelijkbare fiscale positie te verkeren. Vanaf 1 januari 2010 kan de zelfstandigenaftrek slechts worden verrekend tot het bedrag van de winst uit onderneming. In het eerder genoemde voorbeeld is de ondernemingswinst kleiner dan de zelfstandigenaftrek. Het niet benutte deel van de zelfstandigenaftrek van € 5.251 kan in de 9 volgende kalenderjaren worden verrekend met de winst die in de jaren overblijft na toepassing van de zelfstandigenaftrek van dat kalenderjaar. De aanpassing in de verrekening van de zelfstandigenaftrek geldt daarentegen niet voor startende ondernemers. Zij mogen net als nu gedurende 3 jaar de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek nog verrekenen met ander inkomen. De inspecteur stelt het niet benutte deel van de zelfstandigenaftrek vast bij voor bezwaar vatbare beschikking en vermeldt dit bedrag afzonderlijk op het aanslagbiljet.

 

Laatst aangepast op zaterdag, 15 december 2012 14:15
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login