Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 20 juli 2012 19:42

Willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL)

Geschreven door 

Voor op de milieulijst voorkomende milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan op de aanschaffings- en/of voortbrengingskosten een willekeurige afschrijving worden toegepast (Art. 3.31 Wet IB 2001). Bij aangeschafte bedrijfsmiddelen geldt de voorwaarde dat deze nieuw – dus nog niet gangbaar, ongebruikt – zijn. De investering moet binnen 3 maanden worden aangemeld bij het Bureau investeringsregelingen en willekeurige afschrijvingen in Breda. De regelgeving over de meldingstermijn is identiek aan die bij de energie-investeringsaftrek. De VAMIL is niet van toepassing op energiezuinige investeringen.

Vanaf 1 januari 2009 geldt de afschrijvingsbeperking niet voor gebouwen die onder de VAMIL-regeling vallen (Art. 3.31, eerste lid, laatste volzin, Wet IB 2001). Op dergelijke gebouwen kan worden afgeschreven tot op de restwaarde in plaats van tot de bodemwaarde (Zie brief staatssecretaris van Financiën van 15 mei 2008, nr. DB2008-00214U, V-N 2008/23.13 en Wet van 30 november 2006, Stb. 2006, 631, art. I, onderdeel Da van de Wet werken aan winst, V-N 2007/3.4.1). Deze bepaling is op 28 januari 2009 in werking getreden en werkt terug tot en met 1 januari 2009 (Stb. 2009, 20). De Vamil wordt voor de jaren 2011 tot en met 2013 tijdelijk verlaagd van 100% naar 75%.

Laatst aangepast op zaterdag, 15 december 2012 14:17
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login