Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 20 juli 2012 12:55

Wat is een ondernemer?

Geschreven door 

Ondernemer is de belastingplichtige voor wiens rekening een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming (Art. 3.4 Wet IB 2001). Dat wil zeggen dat de ondernemer tegenover de zakelijke crediteuren aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming.

De verbondenheidseis wordt beoordeeld vanuit het Burgerlijk Wetboek. Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat de verbondenheidsvraag moet worden beantwoord naar de regels van burgerlijk recht (HR 14 juli 2006, nr. 42 125, LJN: AY9000, BNB 2006/231). Men is geen ondernemer als alleen kapitaal in de onderneming is ingebracht.

 

Op grond van art. 3.3 Wet IB 2001 genieten tevens winst uit onderneming:

  1. medegerechtigden, bijvoorbeeld commanditaire vennoten;
  2. personen die voordelen uit schuldvorderingen genieten, mits deze feitelijk kwalificeren als eigen vermogen van de onderneming of waarbij de vergoeding grotendeels winstafhankelijk is.

De medegerechtigden genieten wel winst uit onderneming, maar hebben geen recht op de ondernemersfaciliteiten. Tevens is het te verrekenen verlies voor medegerechtigden gemaximeerd (Art. 3.9 Wet IB 2001).

Laatst aangepast op zaterdag, 15 december 2012 14:17
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Meer in deze categorie: Urencriterium »
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login