Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 20 juli 2012 19:05

Van aftrek uitgesloten kosten ten behoeve van de belastingplichtige

Geschreven door 

Art. 3.16 Wet IB 2001 schrijft voor dat bij het bepalen van de winst de volgende kosten ten behoeve van de belastingplichtige geheel niet in aftrek kunnen worden gebracht:

 1. kosten die verband houden met de werkruimte (inclusief inrichting) in de tot het privévermogen behorende woning van de belastingplichtige, tenzij de werkruimte een naar verkeersopvatting zelfstandig deel van de woning vormt en de ondernemer:
  1. elders eveneens kantoorruimte heeft en de winst, het loon of het resultaat hoofdzakelijk (70% of meer) in de werkruimte in de eigen woning verwerft; of
  2. elders geen kantoorruimte heeft en de winst, het loon of het resultaat hoofdzakelijk in of vanuit de werkruimte in de woning verwerft en in belangrijke mate (30% of meer) in de werkruimte van de woning verwerft;
 2. telefoonabonnementen met betrekking tot telefoonaansluitingen in de woonruimte;
 3. literatuur, met uitzondering van vakliteratuur;
 4. kleding, met uitzondering van werkkleding;
 5. persoonlijke verzorging;
 6. inkomensafhankelijke bijdragen Zorgverzekeringswet en daarmee overeenkomende buitenlandse regeling;
 7. reis- en verblijfkosten in verband met cursussen en opleidingen voor studie en beroep, en in verband met congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke, voor zover deze meer bedragen dan € 1.500;
 8. kosten die verband houden met tot het privévermogen behorende of in privé gehuurde muziekinstrumenten, geluidsapparatuur, gereedschappen, computers en dergelijke apparatuur, alsmede beeldapparatuur;
 9. kosten en lasten die verband houden met vergoeding van arbeid door de partner van de belastingplichtige, als de vergoeding lager is dan € 5.000;
 10. geheven loonbelasting en premies volksverzekeringen;
 11. premies voor buitenlandse verzekeringen;
 12. aftrek, renten van schulden, kosten van geldleningen in verband met bepaalde erfrechtelijk verkregen vorderingen.

De aftrekuitsluiting geldt ook voor personen die behoren tot het huishouden van de belastingplichtige.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder woning mede verstaan een duurzaam aan een plaats gebonden schip of woonwagen, alsmede de aanhorigheden daarvan.

Laatst aangepast op zaterdag, 15 december 2012 14:24
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login