Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 20 juli 2012 18:22

Van aftrek uitgesloten algemene kosten

Geschreven door 

Op grond van art. 3.14 Wet IB 2001 kunnen bij het bepalen van de winst de volgende kosten geheel niet in aftrek worden gebracht:

  1. kosten die worden gemaakt in verband met het voeren van een zekere staat (standsuitgaven);
  2. kosten die worden gemaakt in verband met vaartuigen (uitsluitend representatieve doeleinden);
  3. geldboeten voortkomend uit de wettelijk geregelde strafsancties;
  4. kosten van misdrijven ter zake waarvan de belastingplichtige door een Nederlandse strafrechter bij onherroepelijke uitspraak is veroordeeld;
  5. kosten van misdrijven ter zake waarvan een strafbeschikking onherroepelijk is geworden;
  6. kosten voor wapens en munitie;
  7. kosten die worden gemaakt voor agressieve dieren;
  8. kosten van omkoping.

Volgens het zevende lid van datzelfde artikel zijn evenmin aftrekbaar:

  1. geheven dividendbelasting en kansspelbelasting;
  2. belastingen die in het buitenland worden geheven naar het inkomen of de winst, mits hiervoor een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is.
Laatst aangepast op zaterdag, 15 december 2012 14:24
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login