Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 20 juli 2012 13:12

Urencriterium

Geschreven door 

Het urencriterium is van belang voor de toepassing van de fiscale oudedagsreserve (FOR), de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (Art. 3.6 Wet IB 2001 en het besluit van 8 maart 2010, nr. DGB2010/1710M, Stcrt. 2010, 3872). Hieraan wordt voldaan als de ondernemer de van de in totaal beschikbare arbeidstijd meer dan 50% en minimaal 1225 uur per kalenderjaar besteedt aan het voor eigen rekening drijven van 1 of meer ondernemingen.

Het urencriterium komt overeen met 70% van 1750 uren, oftewel circa 45 weken van 40 uur (NnavV, Kamerstukken II 1997-1998, 25 690, nr. 6, blz. 7). Voor startende ondernemers geldt een soepeler criterium. Zij moeten wel voldoen aan het urencriterium, maar niet voor meer dan de helft van de tijd. Voor zwangere onderneemsters geldt dat gedurende de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof zij geacht worden de werkzaamheden niet te hebben onderbroken.

Uitgesloten werkzaamheden

Wanneer een persoon een samenwerkingsverband is aangegaan met een verbonden persoon, moeten de volgende werkzaamheden buiten beschouwing worden gelaten bij de bepaling van het aantal bestede uren:

  1. de verrichte werkzaamheden voor het samenwerkingsverband die hoofdzakelijk (70% of meer) van ondersteunende aard zijn en een dergelijk samenwerkingsverband tussen niet-verbonden personen ongebruikelijk zou zijn; of
  2. het samenwerkingsverband waarvoor de werkzaamheden zijn verricht verband houdt met een onderneming die wordt gedreven door een verbonden persoon, maar niet wordt gedreven door belastingplichtigen (bijvoorbeeld ondermaatschap).

(Art. 3.6, tweede lid, Wet IB 2001)

Voor de toepassing van het urencriterium zijn verbonden personen van belastingplichtige:

  1. a. personen die behoren tot het huishouden van belastingplichtige; en
  2. b. bloed- of aanverwanten van de belastingplichtige en/of partner in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden.

(Art. 3.6, derde lid, Wet IB 2001)

Laatst aangepast op zaterdag, 15 december 2012 14:33
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login