Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
zaterdag, 21 juli 2012 14:28

Uitgesloten bedrijfsmiddelen voor investeringsaftrek

Geschreven door 

Op grond van art. 3.45 Wet IB 2001 zijn de volgende bedrijfsmiddelen uitgesloten voor de investeringsaftrek:

a. bedrijfsmiddelen waarvan het investeringsbedrag minder bedraagt dan € 450 (geldt ook voor 2011 en 2010);

b. bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om direct of indirect, hoofdzakelijk te worden gebruikt:

– voor de uitoefening van het bosbedrijf;

– voor de uitoefening van een bedrijf waarvan de winst is vrijgesteld op grond van een regeling ter voorkoming van dubbele belasting;

c. gronden (met inbegrip van de ondergrond van gebouwen), met uitzondering van verbeteringskosten van grond als daarover pleegt te worden afgeschreven;

d. woonhuizen en woonschepen;

e. personenauto's, met uitzondering van kwalificerende elektrische auto's en zeer zuinige auto's (dat wil zeggen een auto met een CO2-uitstoot van maximaal 95 gr/km voor diesel of een CO2-uitstoot van maximaal 110 gr/km voor niet diesel);

f. vaartuigen;

g. effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard;

h. dieren.

Op grond van art. 3.45, derde lid, Wet IB 2001 zijn de volgende bedrijfsmiddelen uitgesloten voor de energie- en de milieu-investeringsaftrek:

a. bedrijfsmiddelen die zijn uitgesloten voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (Zie paragraaf Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek);

b. bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om direct of indirect, hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan:

– niet in Nederland wonende natuurlijke personen of gevestigde lichamen;

– natuurlijke personen of lichamen voor het drijven van een onderneming of een gedeelte van een onderneming waarvoor op de winst een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is.

Laatst aangepast op zaterdag, 15 december 2012 14:16
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login