Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 20 juli 2012 19:25

Afschrijving op bedrijfsmiddelen

Geschreven door 

Goodwill

Vanaf 1 januari 2007 bedraagt de afschrijving op goodwill maximaal 10% per jaar van de aanschaffings- of voortbrengingskosten (Art. 3.30 Wet IB 2001).

Overige bedrijfsmiddelen

Vanaf 1 januari 2007 is de jaarlijkse afschrijving op de overige bedrijfsmiddelen gemaximeerd op 20% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel (Art. 3.30 Wet IB 2001).

Bepaling van fiscale afschrijving

Men bepaalt eerst de normale afschrijving. Deze kan nooit meer bedragen dan het verschil tussen de kostprijs en de restwaarde op basis van art. 3.30 Wet IB 2001. Vervolgens bepaalt men de maximale afschrijving. Dit jaarlijkse afschrijvingsbedrag is wettelijk gemaximeerd op 10% van de aanschaffingsprijs voor goodwill en op 20% van die prijs voor de overige bedrijfsmiddelen. Bij de bepaling van dit wettelijke afschrijvingsplafond wordt de restwaarde niet in mindering gebracht op de aanschaffingsprijs. Als de normale afschrijving kleiner is dan de maximale afschrijving, dan geldt het normale afschrijving als jaarlijkse afschrijvingskosten. En andersom geldt de maximale afschrijving als jaarlijkse afschrijvingskosten.

Voorwerp van geringe waarde

De aanschaffings- en voortbrengingskosten van een voorwerp van geringe waarde worden normaliter als lopende uitgaven aangemerkt die in het jaar van aanschaffing ineens worden afgeschreven, tenzij het behoort tot een complex van zaken. Onder het begrip 'voorwerp van geringe waarde' wordt verstaan een bedrijfsmiddel waarvan de aanschaffings- of voortbrengingskosten minder van € 450 bedragen.

Laatst aangepast op zaterdag, 15 december 2012 14:18
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login