Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Belastbare winst uit onderneming

Belastbare winst uit onderneming

Hier volgt een overzicht welke ondernemersfaciliteiten voor welke belastingplichtige gelden.
zaterdag, 21 juli 2012 14:58

MKB-winstvrijstelling

Geschreven door
Sinds 1 januari 2007 geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet de MKB-winstvrijstelling (Art. 3.79a Wet IB 2001). Maar met ingang van 1 januari 2010 is de eis van het urencriterium vervallen. Vanaf…
zaterdag, 21 juli 2012 14:56

Stakingsaftrek

Geschreven door
De stakingsaftrek geldt voor de ondernemer die in het kalenderjaar winst behaalt met of bij het staken van 1 of meer gehele ondernemingen (Art. 3.79 Wet IB 2001). De stakingsaftrek bedraagt € 3.630 (geldt ook…
Op 1 januari 2007 is ingevoerd een startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (Art. 3.78a Wet IB 2001). Deze aftrek geldt voor een ondernemer die na 31 december 2006 ondernemer is geworden en die:
Voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en van wie de partner werkzaamheden in de onderneming verricht zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen, geldt de meewerkaftrek (Art. 3.78 Wet IB 2001).
zaterdag, 21 juli 2012 14:52

Speur- en ontwikkelingswerk

Geschreven door
Volgens art. 3.77 Wet IB 2001 hebben ondernemers die aan het urencriterium voldoen en minimaal 500 (geldt ook voor 2011 en 2010) uur besteden aan speur- en ontwikkelingswerk recht op een aftrek van € 11.608…
zaterdag, 21 juli 2012 14:51

Startersaftrek

Geschreven door
De startersaftrek houdt het volgende in: Voor ondernemers die in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer was en in die periode niet meer dan 2-maal de zelfstandigenaftrek hebben geclaimd, wordt gedurende maximaal 3…
zaterdag, 21 juli 2012 14:42

Zelfstandigenaftrek

Geschreven door
Ondernemers die voldoen aan het urencriterium (zie paragraaf Urencriterium) en op 1 januari van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn, komen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek (Art. 3.76 Wet IB 2001).
zaterdag, 21 juli 2012 14:41

Oudedagsreserve

Geschreven door
De oudedagsreserve geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en op 1 januari van het kalenderjaar nog geen 65 jaar is (Art. 3.67 Wet IB 2001). De toevoeging bedraagt 12% van de winst,…
Pagina 1 van 4

Tweets

Login