Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
zaterdag, 21 juli 2012 15:08

Maatschappelijk ongebruikelijke terbeschikkingstelling

Geschreven door 
Als een vermogensbestanddeel ter beschikking wordt gesteld aan:

a. bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van de belastingplichtige zelf die niet onder de groep van verbonden personen vallen; of

b. bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van de partner van de belastingplichtige die niet onder de groep van verbonden personen vallen; of

c. bloed- of aanverwanten van de groep van verbonden personen;

en de terbeschikkingstelling is maatschappelijk ongebruikelijk, dan worden de voordelen toch belast als resultaat uit overige werkzaamheden (Art. 3.91, derde lid, Wet IB 2001).

Van een in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling kan volgens de wetsgeschiedenis sprake zijn bij overeenkomsten die tussen onafhankelijke partijen ongebruikelijk zijn en bij overeenkomsten die onzakelijke elementen bevatten. De vraag is of een contractuele verhouding in het algemeen of onder de gestelde voorwaarden gebruikelijk is, en zo ja, of die overeenkomst maatschappelijk gebruikelijk is gezien de familiebanden.

Of een terbeschikkingstelling maatschappelijk ongebruikelijk is, moet in eerste instantie worden getoetst op het moment waarop de terbeschikkingstelling aanvangt. Er moet alleen opnieuw worden getoetst op de momenten waarop tussen derden een herziening van de voorwaarden van de overeenkomsten plaats zal vinden.

Laatst aangepast op vrijdag, 31 augustus 2012 09:46
Wim Dijkstra

Wim Dijkstra is mede eigenaar van Stetler in Haren en gespecialiseerd in complexe fiscale ondernemersvraagstukken.

T: 050-5798451 | Kantoor: Stetler

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login