Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
zaterdag, 21 juli 2012 15:15

Inbrengvrijstelling van ter beschikking gesteld pand in NV of BV geldt uitsluitend in 2010

Geschreven door 
Een pand dat de verhuurder bijvoorbeeld al vóór 1 januari 2001 verhuurde aan de NV of BV (verder: BV) waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, is door de invoering van de Wet IB 2001 vanaf 2001 automatisch in de terbeschikkingstellingsregeling (verder: tbs-regeling) terecht gekomen.
Dit houdt in dat alle opbrengsten onder aftrek van kosten, lasten en afschrijving vallen onder het resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 en worden belast tegen het progressieve tarief van maximaal 52%. In geval de verhuurder dit pand zou overdragen aan zijn eigen BV staakt hij zijn werkzaamheid en is hij inkomstenbelasting verschuldigd over de gerealiseerde boekwinst. Tevens is overdrachtsbelasting verschuldigd. De inbreng kan wel gevolgen hebben voor de omzetbelasting.

Alleen gedurende het kalenderjaar kan op gezamenlijk verzoek van de BV en de verhuurder het tbs-pand (en daarmee samenhangende schulden) met de tegen uitreiking van aandelen worden ingebracht in de BV zonder heffing van inkomsten- en overdrachtsbelasting. Een enig aandeelhouder mag ook inbrengen tegen een informele kapitaalstorting. Hierbij wordt niet de voorwaarde gesteld dat het pand al vóór 2001 ter beschikking is gesteld. Voorwaarde in de IB-sfeer is dat de verhuurder als aandeelhouder na de inbreng van het pand (in)direct minimaal 90% van de aandelen in bezit moet hebben. De inbrenger is verplicht de juridische én economische eigendom in te brengen. Voor de overdrachtsbelasting geldt als voorwaarde dat de inbrenger de aandelen minimaal 3 jaar na de inbreng in bezit houdt. Ter zake van de eigendomsoverdracht moet de notaris wel een beroep doen op de inbrengvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. De verkrijgingsprijs van de uitgereikte aandelen wordt bepaald op de boekwaarde van het pand, omdat de boekwaarde van het pand wordt doorgeschoven naar de BV. De maatregel geldt maar voor 1 jaar, omdat men na 2001 direct kan kiezen het pand onder te brengen in de BV waardoor de tbs-regeling niet van toepassing is.

Laatst aangepast op vrijdag, 31 augustus 2012 09:00
Wim Dijkstra

Wim Dijkstra is mede eigenaar van Stetler in Haren en gespecialiseerd in complexe fiscale ondernemersvraagstukken.

T: 050-5798451 | Kantoor: Stetler

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login