Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
zaterdag, 21 juli 2012 15:04

Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

Geschreven door 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de derde inkomensbron van box 1: het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden.

Het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden bestaat uit het resultaat van 1 of meer werkzaamheden die geen belastbare winst of belastbaar loon vormen verminderd met de terbeschikkingstellingsvrijstelling (Art. 3.90 Wet IB 2001). Hierbij valt te denken aan het productief maken of vervreemden van een auteursrecht of een octrooi door de auteur of uitvinder zelf.

Op grond van art. 3.91 Wet IB 2001 vallen tevens onder het resultaat uit overige werkzaamheden:

a. het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, zoals:

– het uitponden van onroerende zaken;

– het in belangrijke mate (30% of meer) door belastingplichtige zelf verrichten van groot onderhoud of andere aanpassingen aan een zaak;

– het aanwenden van voorkennis of daarmee vergelijkbare vormen van kennis;

b. resultaten uit freelance activiteiten.

Laatst aangepast op woensdag, 19 september 2012 13:39
Wim Dijkstra

Wim Dijkstra is mede eigenaar van Stetler in Haren en gespecialiseerd in complexe fiscale ondernemersvraagstukken.

T: 050-5798451 | Kantoor: Stetler

Meer in deze categorie: Terbeschikkingstellingsregeling »
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login