Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

zaterdag, 21 juli 2012 15:16

Terbeschikkingstellingsvrijstelling

Geschreven door
Met ingang van 1 januari 2010 is de terbeschikkingstellingsvrijstelling ingevoerd (Art. 3.99b Wet IB 2001). Degene die een vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan de onderneming of werkzaamheid van een verbonden persoon of aan de vennootschap…
Een pand dat de verhuurder bijvoorbeeld al vóór 1 januari 2001 verhuurde aan de NV of BV (verder: BV) waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, is door de invoering van de Wet IB 2001 vanaf…
zaterdag, 21 juli 2012 15:14

Waardering op openingsbalans

Geschreven door
De activa en passiva die overgaan naar het regime van overige werkzaamheden worden gewaardeerd naar de waarde in het economische verkeer.
zaterdag, 21 juli 2012 15:13

Keuzemogelijkheid bij het houden van kostgangers

Geschreven door
Inkomsten uit het houden van kostgangers vallen in beginsel onder resultaat uit overige werkzaamheden (Art. 3.97 Wet IB 2001). Maar als de opbrengst minder bedraagt dan € 4.065 (2011: € 4.333 en 2010: € 4.262),…
zaterdag, 21 juli 2012 15:12

Vrijstelling

Geschreven door
Op grond van art. 3.96 Wet IB 2001 vallen onder het resultaat niet:
zaterdag, 21 juli 2012 15:08

Maatschappelijk ongebruikelijke terbeschikkingstelling

Geschreven door
Als een vermogensbestanddeel ter beschikking wordt gesteld aan:
zaterdag, 21 juli 2012 15:07

Terbeschikkingstellingsregeling

Geschreven door
Onder werkzaamheden wordt mede verstaan:
zaterdag, 21 juli 2012 15:04

Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

Geschreven door
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de derde inkomensbron van box 1: het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden. Het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden bestaat uit het resultaat van 1 of meer werkzaamheden die…

Tweets

Login