Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 13 maart 2012 18:08

Fiscale boetes

Geschreven door 

Fiscaal bestaan er twee soorten boetes: de verzuimboete en de vergrijpboete. Hieronder beschrijven we beide varianten, wanneer ze worden opgelegd en hoeveel de boetes u kunnen kosten.

De verzuimboete

Een verzuimboete wordt opgelegd indien een belastgingaangifte te laat wordt ingediend of de verschuldigde belasting te laat wordt betaald.

De fiscale boete bij het (voor de eerste keer) te laat indien van een aangifte inkomstenbelasting of een aangifte m.b.t. erfbelasting of schenkbelasting bedraagt in 2010 € 226. Bij herhaling van een dergelijk verzuim kan de verschuldigde fiscale boete oplopen tot € 4.920 (peil 2010). De fiscale boete bij het (voor de eerste keer) te laat indien van een aangifte vennootschapsbelasting bedraagt in 2010 € 567. Bij herhaling van een dergelijke verzuim kan de verschuldigde fiscale boete oplopen tot € 4.920 (peil 2010).

De vergrijpboete

De hoogte van een vergrijpboete is afhankelijk van de mate van schuld. Bij grove schuld (zoals laakbare slordigheid, ernstige nalatigheid en grove onachtzaamheid) bedraagt de fiscale boete 25% van de te weinig geheven belasting. Bij opzet (het willens en wetens handelen of nalaten waardoor te weinig belasting wordt geheven) bedraagt de fiscale boete 50% van de te weinig geheven belasting. Als er sprake is van strafverzwarende omstandigheden (bijvoorbeeld samenspanning) of recidive (herhaling) wordt de fiscale boete verdubbeld tot maximaal 100% van de te weinig geheven belasting.

Voor het niet aangeven van box 3-inkomsten in de inkomstenbelasting geldt een verzwaard fiscaal boeteregime. De fiscale boetes bedragen voor box 3 het drievoudige van de 'normale' boetes. Ook voor het niet aangeven van privé-gebruik van de auto van de zaak geldt een verzwaard regime. De fiscale boete bedraagt ten minste € 3.936. Vervalsing van een rittenstaat voor de fiscale bijtelling voor privé gebruik van de auto van de zaak levert een fiscale boete op van € 4.920.

De inspecteur zal bij het opleggen van een boete een boetebeschikking moeten afgeven waarin vermeld staat op welke gronden de fiscale boete wordt opgelegd. Tegen een dergelijke boete kan de belastingplichtige bezwaar maken.

Uw BCN belastingadviseur kent de spelregels, weet hoe boetes voorkomen kunnen worden en, als deze zijn opgelegd, hoe deze bestreden kunnen worden (vervallen of verlaagd).

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 10:32
Corine van der Maden

Corine van der Maden heeft fiscaal recht gestudeerd in Groningen en is sinds 2005 werkzaam als fiscaal jurist in de MKB-praktijk in Leeuwarden. Zij is generalist en heeft zich daarnaast toegelegd op het effectief betwisten van fiscale boetes.

T: 058-2130305 | Kantoor: Smids en Schakel

Meer in deze categorie: « Strafrechtelijke sancties
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login