Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 02 februari 2011 10:12

De bedrijfsopvolgingsregeling en schenkbelasting

Geschreven door 

Het schenken van ondernemingsvermogen of aanmerkelijk belang aandelen is fiscaal aantrekkelijk. Wel zijn er nadere voorwaarden gesteld voor toepassing van deze faciliteit.

Eenmanszaak (vennootschap onder firma of maatschap)

Schenking van ondernemingsvermogen kwalificeert voor heffing van schenkbelasting voor de zgn. bedrijfsopvolgingsregeling. Er is een vrijstelling van toepassing. De vrijstelling bedraagt 100% voor de eerste € 1.000.000, daarboven 83%.

Bij schenking van ondernemingsvermogen vindt onder voorwaarden doorschuiving van de inkomstenbelastingclaim plaats. Vereist is dat de begiftigde gedurende 36 maanden voorafgaande aan de schenking al medeondernemer was (bijvoorbeeld vennoot of maat) of werknemer van de onderneming.

Het schenken van ondernemingsvermogen is fiscaal aantrekkelijk. 

B.V.

Ook het schenken van aanmerkelijk belang aandelen (ab-aandelen) kwalificeert voor heffing van schenkbelasting voor de zgn. bedrijfsopvolgingsregeling indien en voor zover er sprake is van ondernemingsvermogen. Er is sprake van ab-aandelen indien de schenker van de aandelen een belang heeft van ten minste 5% in de vennootschap waarvan de aandelen geschonken worden (indien er verschillende soortaandelen zijn is 5% van een soort voldoende). De vrijstelling bedraagt 100% voor de eerste € 1.000.000, daarboven 83%. De schenkbelasting is alsnog verschuldigd indien binnen een periode van 5 jaar de verkregen aandelen worden verkocht.

Bij schenking van ab-aandelen vindt doorschuiving van de inkomstenbelastingclaim plaats. Als voorwaarde geldt dat de begiftigde gedurende 36 maanden voorafgaande aan de schenking als werknemer in dienst was bij de B.V. waarin de aandelen geschonken worden (een dienstbetrekking bij de holding kan ook kwalificeren).

Het schenken van ab-aandelen is fiscaal aantrekkelijk.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 10:10
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login