Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Schenken

Schenken

Het schenken van ondernemingsvermogen of aanmerkelijk belang aandelen is fiscaal aantrekkelijk. Wel zijn er nadere voorwaarden gesteld voor toepassing van deze faciliteit.
Door een goede estate planning op te zetten, kan vermogen door schenking en vererving overgaan op een fiscaal zo gunstig mogelijke manier. Bij een goede estate planning wordt bekeken hoe zo optimaal mogelijk gebruik kan…

Tweets

Login