Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
donderdag, 03 februari 2011 18:20

Testament en fiscaliteit

Geschreven door 

Door middel van een testament kan worden vastgelegd wat er met uw vermogen gebeurt na overlijden. Ook kunnen in een testament zaken als voogdij en bedrijfsopvolging worden geregeld. Een juiste vormgeving van het testament kan tot besparing van erfbelasting leiden. Te denken valt aan het betrekken van kleinkinderen in het testament of  het opstellen van een vruchtgebruiktestament.

Zonder testament is het wettelijke versterferfrecht van toepassing. De partner en kinderen erven in beginsel. Het vermogen gaat naar de langstlevende partner en de kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een vordering op de langstlevende ouder. Het wettelijke erfrecht is vaak afdoende voor niet al te grote vermogens. Zeker bij grotere vermogens is het wettelijk versterferfrecht fiscaal niet optimaal. Tegenwoordig wordt er bij grotere vermogens bijvoorbeeld voor gekozen om de langstlevende slechts beperkt tot erfgenaam te benoemen (bijvoorbeeld 1% of tot het bedrag van de vrijstelling). Ook is te overwegen om ieder van de kleinkinderen per erflater ten minste het bedrag van de vrijstelling (2010: € 19.000) te laten erven.

Bij grotere vermogens is voor partners vaak het zgn. combinatietestament de meest gekozen testamentvorm. Deze testamentvorm biedt maximale flexibiliteit. Op het moment van eerste overlijden wordt bekeken welke vermogensbestanddelen in vol eigendom naar de langstlevende gaan en welke vermogensbestanddelen in vruchtgebruik. Ingeval van vruchtgebruik gaat de eigendom van bepaalde vermogensbestanddelen naar de kinderen maar mag de langstlevende die vermogensbestanddelen blijven gebruiken (incl. de 'vruchten' zoals rente, huur, dividend, etc.).

Vaak wordt in testamenten een zgn. 'uitsluitingsclausule' opgenomen. Op basis van een dergelijke clausule wordt bepaald dat het vermogen bij vererving niet in een huwelijksgoederengemeenschap zal vallen. Op deze manier wordt voorkomen dat het vermogen bij de schoonkinderen terecht komt.

Indien u ondernemer bent is het belangrijk dat in uw testament rekening wordt gehouden met de bedrijfsopvolging. Door het op juiste wijze opstellen van uw testament kan optimaal gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten die de erfbelasting en inkomstenbelasting kennen. Te vaak blijt in de praktijk dat hiermee nog onvoldoende rekening wordt gehouden bij het opstellen van testamenten.  

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 10:08
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login