Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Estateplanning

Estateplanning

Schenkbelasting (tot 1 januari 2010 "schenkingsrecht" genoemd), is een belasting die wordt geheven over de waarde van al hetgeen wat krachtens schenking (kado) wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde. De schenkbelasting wordt geregeld in de Successiewet 1956. In deze wet wordt tevens de erfbelasting geregeld.

Erfbelasting, is een belasting die wordt geheven in geval van erfenissen en is sterk verwant aan schenkbelasting. Successierecht(en) of erfenisrecht(en), noemen we sinds 2010 erfbelasting.

maandag, 04 januari 2010 06:55

Nieuwe Successiewet

Geschreven door
Per 1 januari 2010 is de nieuwe Successiewet in werking getreden. Op grond de Succesiewet worden twee belastingen geheven: schenkbelasting erfbelasting Det schenkbelasting is een belasting die wordt geheven over de waarde van alles dat…
Het vererven van ondernemingsvermogen of aanmerkelijk belang aandelen heeft fiscale voordelen. Wel zijn er nadere voorwaarden gesteld voor toepassing van deze faciliteit.
donderdag, 03 februari 2011 20:15

Huwelijkse voorwaarden

Geschreven door
Partners die gaan trouwen hebben de keuze om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden of in algehele gemeenschap van goederen.
donderdag, 03 februari 2011 18:20

Testament en fiscaliteit

Geschreven door
Door middel van een testament kan worden vastgelegd wat er met uw vermogen gebeurt na overlijden. Ook kunnen in een testament zaken als voogdij en bedrijfsopvolging worden geregeld. Een juiste vormgeving van het testament kan…
Het schenken van ondernemingsvermogen of aanmerkelijk belang aandelen is fiscaal aantrekkelijk. Wel zijn er nadere voorwaarden gesteld voor toepassing van deze faciliteit.
Door een goede estate planning op te zetten, kan vermogen door schenking en vererving overgaan op een fiscaal zo gunstig mogelijke manier. Bij een goede estate planning wordt bekeken hoe zo optimaal mogelijk gebruik kan…

Tweets

Heeft u een vraag?

-?-

Onze leden willen uw vraag graag beantwoorden. Klik hier om uw vraag te stellen en te versturen.

Sprekers


Klik hier
of op de afbeelding voor een overzicht van sprekers.

Volg ons

Facebook Twitter feed-image

Met RSS kunt u van één specifiek onderwerp op de hoogte blijven.

Login