Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 04 februari 2011 08:40

Pensioen B.V.

Geschreven door 

Een directeur groot aandeelhouder (dga) is een werknemer. Aan een dga kunnen pensioenrechten door 'zijn B.V.' worden toegekend. Voor 'gewone' werknemers bestaat de verplichting om de pensioenrechten af te storten bij een professionele verzekeraar. Deze verplichting bestaat ten aanzien van een dga (die ten minste 10% van de aandelen in de B.V. in bezit heeft) niet. Voor de dga kan (onder voorwaarden) een pensioen bij de eigen B.V. worden opgebouwd (pensioen in eigen beheer).

Ten aanzien van pensioen in eigen beheer gelden tal van wettelijke bepalingen. Ook brengt een pensioen in eigen beheer risico's met zich mee: is er wel voldoende vermogen op pensioendatum, risico's m.b.t. nabestaanden, arbeidsongeschiktheid etc. Het is van belang dat u zich als dga goed laat informeren en adviseren op dit gebied. Uw BCN belastingadviseur kent de relevante bepalingen en de risico's van de pensioen B.V. en bespreekt de mogelijkheden graag met u.

Regelmatig wordt de vraag gesteld of het handig en/of voordelig is om het pensioen van de dga in een aparte B.V. onder te brengen. Een dergelijke B.V. wordt dan vaak als een Pensioen B.V. aangeduid.

Het idee om pensioen in een aparte B.V. onder te brengen ontstaat doorgaans doordat de ondernemer het pensioen uit de risicosfeer van de werkmaatschappij wenst te halen. Het pensioen wordt doorgaans in de holdingvennootschap (holding) ondergebracht of in een aparte Pensioen B.V. Het pensioen raakt overigens niet buiten de risicosfeer van de werkmaatschappij als het 'pensioengeld' wordt gebruikt voor de financiering van de werkmaatschappij.

Een voordeel van een Pensioen B.V. is dat bij verkoop van de werkmaatschappij de koper geen (dga) pensioenverplichtingen 'mee koopt'. De pensioenrechten zijn al afgezonderd in de pensioen B.V.

Het toezeggen van een pensioen in eigen beheer kent een liquiditeitsvoordeel. Jaarlijks mag de dotatie aan de pensioenvoorziening ten laste van de winst worden gebracht (zonder dat deze dotatie hoeft te worden afgestort bij een verzekeraar). Het gevolg hiervan is een lagere winst en een lagere aanslag vennootschapsbelasting.

Aan de partner van de dga kan slechts pensioen in eigen beheer worden toegezegd indien de partner zelf ten minste 10% van de aandelen in de B.V. die het pensioen toezegt op naam heeft staan. Indien alle aandelen op naam staan van de dga en de dga en diens partner in gemeenschap van goederen zijn gehuwd kan eenvoudigweg 10% van de aandelen op naam van de partner worden gezet zonder dat dit leidt tot fiscale claims. Voor situaties waar de dga en diens partner op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd bestaan fiscaal vriendelijke alternatieven (bijvoorbeeld het uitgeven van soortaandelen aan de partner) om toch pensioen in eigen beheer te kunnen realiseren voor de partner.

Het komt steeds vaker voor dat een pensioen B.V. (of een holding waarin een pensioenvoorziening ten behoeve van de directeur grootaandeelhouder is gevormd) in de uitkeringsfase geen middelen (liquiditeiten of anderszins) meer heeft om pensioen uit te keren aan de dga. Onder voorwaarden is het mogelijk om dan af te zien van het pensioen door de dga. Indien er sprake is van 'niet voor verwezelijking vatbare rechten' , zal de belastinginspecteur akkoord gaan met het afzien van de rechten zonder dat er sprake is van fiscale sancties (bijvoorbeeld een loonbelastingclaim met revisierente). Indien en zolang de dga nog een (rekening courant) schuld heeft aan de pensioen B.V. zal de belastinginspecteur niet akkoord gaan met afzien (danwel prijsgeven) van de pensioenrechten.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 08:47
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login