Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 28 januari 2011 08:44

De Holdingstructuur

Geschreven door 

Bij de rechtsvormkeuze eenmanszaak of besloten vennootschap (B.V.) is nader ingegaan op de voor- en nadelen van de B.V. Eén B.V. is geen B.V. luidt een veel gehoorde uitdrukking. Indien u uw onderneming drijft vanuit een B.V. dan komt regelmatig de vraag op of een holdingstructuur wenselijk is. Een holding is een B.V. die de aandelen van een andere B.V. bezit. Wat zijn de voordelen van een holdingstructuur?

Risico's

In de eerste plaats kunnen door het vormen van een holdingstructuur de risico’s die worden gelopen verdeeld worden over de holdingvennootschap (holding) en de werkvennootschap (werkmaatschappij). Een faillissement van de werkmaatschappij betekent niet automatisch een faillissement van de holding. Door bijvoorbeeld onroerende zaken en beleggingen in de holding onder te brengen wordt het risico verkleind dat u dit vermogen kwijt raakt indien het misgaat met de werkmaatschappij.

Management B.V.('s)

De holdingvennootschap kan als management B.V. gaan functioneren. De directeur grootaandeelhouder (dga) komt op de loonlijst van de holding. Dit is vooral handig indien er meerdere dga’s zijn. Zij kunnen ieder hun eigen holding oprichten en gaan gebruiken. Binnen grenzen is het dan voor iedere dga mogelijk binnen de eigen holdingvennootschap zelf de hoogte van het salaris te bepalen en om zelf te bepalen of, en zo ja hoeveel, dividend er wordt uitgekeerd naar privé. Let wel op de gevolgen voor de heffing van omzetbelasting! Indien de onderneming (deels) vrijgestelde prestaties verricht leidt een structuur met management B.V.'s mogelijk tot een groot BTW nadeel.

Verkoop; deelnemingsvrijstelling

Een holdingvennootschap kan ook handig zijn bij uittreden of verkoop. Indien de dga bij verkoop niet de aandelen in zijn holding verkoopt maar de aandelen in de werkmaatschappij dan zal dit niet direct tot belastingheffing leiden.

Bij verkoop van aandelen die de dga persoonlijk houdt zal direct een belastingclaim ontstaan in box 2. De verkoopwinst wordt belast tegen 25% inkomstenbelasting. Bij verkoop van de aandelen in een werkmaatschappij door een holdingvennootschap is niet direct belasting verschuldigd omdat de zgn. deelnemingsvrijstelling voor de heffing van vennootschapsbelasting van toepassing is.

Indien de holdingvennootschap een belang heeft in de werkmaatschappij van ten minste 5% is over de voordelen (dividenduitkeringen en verkoopopbrengsten) geen vennootschapsbelasting verschuldigd op grond van de deelnemingsvrijstelling. Pas als de holding de verkoopopbrengst uitkeert aan de dga privé is 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Dit laatste tijdstip kan de dga zelf bepalen. Ook als er meerdere aandeelhouders zijn dan is opvolging / uittreding in holdingstructuren eenvoudiger te realiseren.

Tariefsvoordeel

Als laatste voordeel kan nog het tariefsopstapje worden genoemd. Door de winst te verdelen over meerdere B.V.’s kan belasting bespaard worden door de progressie van de vennootschapsbelastingtarieven. Tot € 200.000 bedraagt het vennootschapsbelastingtarief 20% daarboven 25%.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

 

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 08:42
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Meer in deze categorie: Pensioen B.V. »
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login