Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 01 februari 2011 16:20

Optimalisatie salaris directeur groot aandeelhouder (dga)

Geschreven door 

Als hoofdregel geldt dat de B.V. en de directeur groot aandeelhouder (dga) zelf afspraken maken over de arbeidsvoorwaarden van de dga. Vooral waar het betreft het salaris zijn door de wetgever wel wettelijke beperkingen gesteld (fictief loon).

Vaak is het idee dat het voordelig is om het salaris van de dga zo laag mogelijk vast te stellen zodat zo weinig mogelijk loonbelasting en inkomstenbelasting verschuldigd is. Dit is niet altijd het geval. Indien de B.V. voldoende winstgevend is, is de vuistregel dat een salaris dat leidt tot een inkomen in box 1 (na toepassing van de aftrekposten zoals hypotheekrente en dergelijke) op het niveau waar de hoogste schijf voor de heffing van inkomstenbelasting begint (ca. € 56.000) het voordeligst is.

Een hoger salaris hoeft niet per definitie fiscaal (veel) nadeliger te zijn. Een hoger salaris verruimt de mogelijkheden om pensioen op te bouwen en om bedragen te kunnen inleggen in een levensloopregeling. Bij het vaststellen van de hoogte van het salaris moet vermeden worden dat, bij een laag salaris en hoge prive-opnames, er een hoge vordering (rekening courant) ontstaat van de B.V. op de dga. Ingeval van een faillissement zal de curator de vordering van de B.V. direct opeisen bij de dga. Wettelijk wordt de vasttelling van de hoogte van het salaris mede bepaald door wat bepaald is in artikel 12a van de Wet op de loonbelasting. Het salaris van een dga dient ten minste € 41.000 op jaarbasis (niveau 2011) te bedragen (het zgn. fictief loon of gebruikelijk loon).

Indien het salaris van de dga minder bedraagt dan € 41.000 (inclusief bijtelling van de auto van de zaak) dan dient de belastingplichtige tegenover de belastingdienst aannemelijk te maken dat het lagere salaris zakelijk is. Een incidenteel verliesjaar zal niet betekenen dat volstaan kan worden met een lager salaris.

De belastingdienst kan op haar beurt aannemelijk maken dat het salaris van een dga meer dan € 41.000 dient te bedragen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de dga in de B.V. waarvoor hij werkt een aanzienlijk hogere managementfee ontvangt. Van een managementfee dient doorgaans 70% te worden aangewend voor invulling van de arbeidsvoorwaarden van de dga (salaris, pensioen, auto, arbeidsongeschiktheidsverzekering, etc.).

Naast bovenstaande bepalingen zijn nog een aantal regels van toepassing:

  • de dga mag (behoudens zeer bijzondere situaties) niet minder verdienen dan zijn best verdiende 'gewone' werknemer;
  • de dga mag niet minder verdienen dan 70% van het bedrag dat gebruikelijk is voor vergelijkbare dienstverbanden;
  • het fictief loon is van toepassing per B.V. Over de hoogte van het in acht te nemen salaris kunnen afspraken worden gemaakt met de belastingdienst. Vooral voor pensioen B.V.'s, belegging B.V.'s en onroerende zaak B.V.'s is het mogelijk om goede afspraken te maken met de fiscus. Indien het gebruikelijk loon overigens minder bedraagt dan € 5.000 mag vanaf 2010 afgezien worden van het betalen van loon aan de dga zonder dat dit fiscale consequenties heeft.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 08:53
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login