Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Salaris

Salaris

De arbeidsverhouding van een directeur groot aandeelhouder (dga) kwalificeert onder de werknemersverzekeringswetten als hoofdregel niet als dienstbetrekking. Dit betekent dat, omdat er geen sprake is van een gezagsverhouding, de dga niet verzekerd is voor de…
Als hoofdregel geldt dat de B.V. en de directeur groot aandeelhouder (dga) zelf afspraken maken over de arbeidsvoorwaarden van de dga. Vooral waar het betreft het salaris zijn door de wetgever wel wettelijke beperkingen gesteld…

Tweets

Login