Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 04 februari 2011 06:20

Stamrecht B.V. / Gouden handdruk

Geschreven door 

In een stamrecht B.V. kan een ontslagvergoeding (gouden handdruk) worden ondergebracht. Door een ontslaguitkering of gouden handdruk te gieten in de vorm van een stamrecht (een soort lijfrente), vindt uitstel van inkomstenbelastingheffing plaats.

Degene die een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ontvangt heeft doorgaans drie keuzes:

Direct afrekenen fiscus

De eerste mogelijkheid is om direct af te rekenen met de fiscus over het de ontslaguitkering. Zeker bij hoge ontslagvergoedingen zal de belastingdruk snel oplopen bij direct afrekenen (de uitkering zal (groten)deels belast worden tegen een inkomstenbelastingtarief van 52%).

Afstorten bij verzekeraar (verzekeren) of bank (banksparen)

De tweede mogelijkheid is om de ontslagvergoeding te laten afstorten bij een verzekeraar (verzekeren) of bank (banksparen). Onder voorwaarden wordt dan niet de ontslaguitkering belast maar de (periodieke) uitkeringen die worden ontvangen van de verzekeringsmaatschappij of de bank.

Afstorten in een eigen Stamrecht B.V.

De laatste mogelijkheid is om de ontslagvergoeding af te storten bij een eigen (stamrecht) B.V. ook dan is in de toekomst belasting verschuldigd over de (periodieke) uitkeringen in plaats van over de ontslagvergoeding.

Bij kleine ontslagvergoedingen zal snel voor in één keer afrekenen met de fiscus worden gekozen in plaats van verzekeren, banksparen of de stamrecht B.V. Bij hogere ontslagvergoedingen zal een stamrecht (al dan niet bij een verzekeraar, bank of een eigen stamrecht B.V.) meer voor de hand liggen.

Indien gekozen wordt voor een stamrecht zal bekeken moeten worden of het stamrecht wordt ondergebracht bij een verzekeraar, bank of een eigen stamrecht B.V. Bij het maken van de afweging tussen verzekeraar / bank of eigen stamrecht B.V. zullen verschillende aspecten een rol kunnen spelen. Van belang kan zijn wat de toekomstplannen zijn (bij het starten van eigen ondernemingsactiviteiten die investeringen met zich meebrengen zal een eigen stamrecht B.V. snel de voorkeur verdienen), welk rendement behaald kan worden op het vermogen dat beschikbaar komt, wat de kosten zijn van een eigen stamrecht B.V. dan wel wat de kosten zijn die een verzekeraar of bank in rekening zal brengen, etc.

Van belang bij de keuze voor een stamrecht bij een eigen stamrecht B.V. is dat één en ander juist vorm wordt gegeven. De ontslagvergoeding dient rechtstreeks (dan wel via een derdenrekening van een notaris of advocaat) te worden overgemaakt aan de stamrecht B.V. De ontslagvergoeding kan niet gebruikt worden voor de oprichting van de stamrecht B.V. (het aandelenkapitaal van € 18.000 zal met eigen middelen moeten worden gefinancierd). Tenslotte mag de ontslagvergoeding niet in plaats van een prepensioenregeling worden toegekend. Er gelden nog verdere beperkingen.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 08:52
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login