Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
zaterdag, 29 januari 2011 12:30

Het pensioen van de directeur grootaandeelhouder (dga)

Geschreven door 

Een directeur groot aandeelhouder (dga) is een werknemer. Aan een dga kunnen door 'zijn B.V.' pensioenrechten worden toegekend. Voor 'gewone' werknemers bestaat de verplichting om de pensioenrechten af te storten bij een professionele verzekeraar (verzekeringsmaatschppij). De verplichting tot afstorten bestaat niet ten aanzien van een dga (indien de dga ten minste 10% van de aandelen in de B.V. in bezit heeft). Voor de dga kan (onder voorwaarden) een pensioen(voorziening) bij de eigen B.V. worden opgebouwd (pensioen in eigen beheer).

Ten aanzien van pensioen in eigen beheer gelden tal van wettelijke bepalingen. Ook brengt een pensioen in eigen beheer risico’s met zich mee; is er wel voldoende vermogen op pensioendatum, risico’s m.b.t. nabestaanden, arbeidsongeschiktheid etc.

De pensioentoezegging en pensioenopbouw ten behoeve van de dga zijn aan strenge wettelijke regels gebonden. Het toegezegde pensioen mag maximaal gelijk zijn aan 2% van de pensioengrondslag (de pensioengrondslag is het jaarsalaris minus de AOW-franchise). Ook gelden nadere voorwaarden met betrekking tot bijvoorbeeld uitstel van de ingangsdatum van het pensioen (de pensioenrechten dienen bij wijziging van de pensioendatum actuarieel herrekend te worden).

Het pensioen kan in holdingstructuren het beste worden toegezegd door de holdingvennootschap. Bij een pensioentoezegging door de holdingvennootschap zal bij een eventuele toekomstige verkoop van de werkmaatschppij waarin de feitelijke onderneimg wordt gedreven, niet het pensioen aan de dga hoeven te worden "mee verkocht". Het is ook mogelijk om het pensioen onder te brengen in een aparte pensioen B.V.

Het is van belang dat u zich als dga goed laat informeren en adviseren op pensioengebied en ten aanzien van de bepalingen die van toepassing zijn bij het in eigen beheer houden van het toegezegde pensioen.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 08:51
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login