Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
vrijdag, 04 februari 2011 09:15

Omzetbelasting bij aanschaf auto door B.V.

Geschreven door 

Indien de B.V. de auto van de zaak voor de directeur grootaandeelhouder (dga) koopt en de B.V. is geheel omzetbelastingplichtig dan betekent dit dat de omzetbelasting bij de aanschaf kan worden afgetrokken. Indien de B.V. deels of geheel vrijgestelde prestaties verricht kan de BTW op de auto van de zaak slechts deels danwel niet verrekend worden. Hetzelfde geldt voor de omzetbelasting over brandstof- en onderhoudskosten. Bij toekomstige verkoop van de auto moet wel omzetbelasting in rekening brengen.

In verband met het fiscaal in aanmerking te nemen privégebruik vindt een omzetbelastingbijtelling plaats. Deze bijtelling voor de heffing van omzetbelasting bedroeg tot 1 juli 2011 12% van de bijtelling van de auto van de zaak voor de heffing van inkomstenbelasting.

M.i.v. 1 juli 2011 is het regime gewijzigd.

Vanaf vrijdag 1 juli 2011 is de Wet OB zodanig gewijzigd dat het onderscheid in de BTW-heffing tussen het privégebruik van een auto van de zaak door ondernemers en werknemers is verdwenen. Het privégebruik van een auto van de zaak wordt voortaan - als deze zonder dat daarvoor een reële vergoeding verschuldigd is, ter beschikking wordt gesteld - als fictieve dienst belast op basis van het werkelijke privégebruik van de auto. De BTW heffing is vanaf 1 juli 2011 niet meer gekoppeld aan de hoogte van de bijtelling en onttrekking in de LB en IB. Via een beleidsbesluit wordt de mogelijkheid geboden om voor deze fictieve dienst de verschuldigde BTW niet op basis van het werkelijk gebruik, maar via een forfaitaire correctie te laten plaatsvinden.

Tot 1 juli werd de correctie voor privégebruik van de auto van de zaak berekend op basis van de bijtelling in de loonbelasting / inkomstenbelasting. Deze bijtelling varieert naar mate van de milieuvriendelijkheid van de auto (CO2 emissie)of wanneer deze een oldtimer (15 jaar of ouder) is. Over het bedrag van de bijtelling is 12% btw verschuldigd ter zake van privégebruik. Op 1 juni 2011 heeft Rechtbank Haarlem geoordeeld dat de tot dat moment gehanteerde systematiek ongeoorloofde discriminatie is. Volgens de Rechtbank mag men aansluiten bij het laagste correctie percentage voor de loon- en inkomstenbelasting. Vanaf 2010 zou dat  betekenen dat de correctie mogelijk moet worden verminderd tot 0%, omdat er sindsdien een 0%-bijtelling bestaat voor nulemissieauto’s.

De Belastingdienst is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Zekerheidshalve heeft de Staatssecretaris per 1 juli 2011 een besluit uitgevaardigd. Hierin wordt de wettelijke systematiek van corrigeren voor privégebruik gewijzigd, zodat de uitspraak van de Rechtbank in de toekomst geen effect meer heeft.

Als werknemers geen vergoeding betalen voor het privégebruik van de auto van de zaak, moet een correctie worden gemaakt voor het werkelijke privégebruik. Hiervoor is een kilometeradministratie nodig (NB: woon-werk verkeer is voor de omzetbelasting privé i.p.v. zakelijk). Bij wijze van goedkeuring mag er ook voor worden gekozen om de correctie-btw vast te stellen op 2,7% van de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM.

Hoe de regeling uitpakt indien de werknemer wel een (te lage) vergoeding voor het gebruik van de auto betaalt, is nog niet (helemaal) bekend.

Al met al is het er niet overzichtelijker op geworden. Voor 2011 geldt dat tijdig bezwaar gemaakt moet worden tegen de btw-heffing voor het privégebruik van de auto van de zaak (aan te geven in de laatste aangifte BTW van het kalenderjaar). Wanneer de diverse procedures die hieromtrent lopen zijn afgerond, kunnen jullie mogelijk alsnog een gedeelte van de betaalde btw terugvragen.

Voor de periode tot en met 30 juni kan bezwaar gemaakt worden op grond van het standpunt dat de wijze van corrigeren in strijd is met Europese rechtspraak en Nederlandse parlementaire geschiedenis (gelijkheidsbeginsel; correctie moet naar 0%)). Voor de periode vanaf 1 juli 2011 kan bezwaar gemaakt worden tegen een verschuldigd bedrag indien de werknemers een reële vergoeding betalen voor privé-gebruik. In plaats van de correcties aan te geven en bezwaar te maken kan e.e.a. ook direct in de aangifte verwerken. Deze laatste aanpak heeft als nadeel dat de ondernemer met naheffingen geconfronteerd kan worden.

Tot 1 juli jongstleden waren er bijzondere regelingen voor de btw-correctie voor het privé-gebruik van marge-auto’s en bestelauto’s. Bij marge-auto’s was goedgekeurd dat 75% van de voorbelasting op gebruiks- en onderhoudskosten in aftrek werd gebracht. Het privégebruik van doorlopend afwisselend gebruikte bestelauto’s werd gecorrigeerd tegen 12% van € 300 (het bedrag dat voor de loonbelasting als eindheffing wordt geheven). Voor bestelauto’s die naar aard en inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt zijn voor het vervoer van goederen, hoefde ook niet te worden gecorrigeerd voor het privégebruik.

Al deze regelingen zijn komen te vervallen m.u.v. de 75% regeling bij margeauto’s. Nu zal er voor al deze auto’s een sluitende kilometeradministratie moeten worden bijgehouden, of er wordt gecorrigeerd volgens het nieuwe forfait van 2,7% van de cataloguswaarde. Daarnaast zal, zoals hiervoor al is opgemerkt, is er (tot op heden) nog geen uitzondering gemaakt voor de privé correctie voor oldtimers (2,7% van de (oorspronkelijke) catalogusprijs).

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 08:50
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login