Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
maandag, 02 juli 2012 14:27

Auto van de zaak of privé

Geschreven door 

Koopt u, als ondernemer, uw nieuwe auto privé dan kunt u € 0,19 per zakelijke kilometer aftrekken van de winst. Dit is een totaalbedrag; u kunt niet daarnaast nog de kosten van bijvoorbeeld parkeren en wassen doorberekenen. Kiest u voor het declareren van zakelijke kilometers dan zult u de zakelijke kilometers moeten bijhouden. Dit vergt enige administratieve discipline (een volledige, sluitende kilometeradministratie is overigens niet nodig). Het voordeel van de auto privé kopen is dat u geen bijtelling heeft voor de heffing van inkomstenbelasting, het nadeel is dat de kosten niet aftrekbaar zijn.

Als u de auto als ondernemer koopt dan zijn alle aan de auto verbonden kosten aftrekbaar en kunt u de auto ten laste van het resultaat afschrijven. Onder de af te trekken kosten vallen ook de kosten van financiering (rentekosten), parkeren, wassen, tolwegen, veerboot etc. Voor het privégebruik vindt vervolgens een bijtelling van (maximaal) 25% van de cataloguswaarde plaats. De bijtelling verhoogt de fiscale winst waardoor u meer inkomstenbelasting verschuldigd bent.

Indien de daadwerkelijke kosten van de auto overigens lager zijn dan het bedrag van de bijtelling van 25% mag onder voorwaarden een lager bedrag aan bijtelling worden toegepast (namelijk het bedrag van de werkelijke kosten van de auto). Vraag uw BCN belastingadviseur naar deze mogelijkheid.

Indien u uw auto vrijwel geheel privé of juist vrijwel geheel zakelijk gebruikt (vrijwel geheel is tenminste 90%) heeft u mogelijk geen keuze voor de heffing van inkomstenbelasting om de auto privé dan wel zakelijk te kopen. Uw BCN belastingadviseur is op de hoogte van de mogelijkheden. Let op, voor de heffing van omzetbelasting gelden andere regels!

Uw BCN belastingadviseur kan voor u berekenen of een auto van de zaak voor u fiscaal voordeel biedt of niet. U dient zich te realiseren dat de keuze die u maakt (auto van de zaak of niet) als ondernemer definitief is. U kunt de auto in de toekomst niet naar het privévermogen overhevelen. Indien u in de toekomst een nieuwe auto koopt bestaat wel weer de mogelijkheid een nieuwe keuze te maken voor de auto van de zaak of niet.

Bestelauto

Voor bestelauto’s gelden onder voorwaarden andere regelingen. Als de bestelauto bijvoorbeeld vanwege de aard van het werk doorlopend afwisselend door twee of meer personen wordt gebruikt (de bestelauto heeft telkens afwisselende bestuurders), wordt het privégebruik belast door middel van een eindheffing van € 300 bij de werkgever. Voor deze regeling is een kilometeradministratie niet vereist wel moet het afwisselende gebruik duidelijk zijn (indien de auto iedere avond met dezelfde bestuurder naar huis gaat is bijvoorbeeld geen sprake van afwisselend gebruik in het kader van  deze regeling). Voor service-auto's geldt onder voorwaarden overigens in het geheel geen bijtelling of eindheffing.

Voor bestelauto's die (nagenoeg) uitsluitend geschikt zijn voor goederenvervoer geldt niet de vaste bijtelling, maar moet het werkelijke privégebruik worden bijgeteld, te weten de werkelijk gereden privé kilometers maal de werkelijke kilometerprijs (een sluitende kilometeradministratie is niet noodzakelijk).

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 14:28
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login