Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Ondernemers

Ondernemers

Hieronder treft u een overzicht aan van belasting gerelateerde artikelen bedoeld voor ondernemers, bedrijven en instellingen.

maandag, 08 oktober 2012 08:07

Let op bij "creatief gebruik" van verrekenprijzen

Geschreven door
Internationale verschillen in winstbelasting beïnvloeden belastingopbrengsten onder meer doordat ze leiden tot puur boekhoudkundige verschuivingen van winst. Nederlandse bedrijven met een Duitse dochter bijvoorbeeld willen hun verrekenprijzen voor onderlinge levering van goederen en diensten wel…
woensdag, 29 augustus 2012 10:58

Ondernemersfaciliteiten

Geschreven door
Faciliteiten voor ondernemers in de Inkomstenbelasting 2012: Investeringsaftrek 2012 Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA) 2012 Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar van: meer dan   maar niet meer dan  bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek  - € 2.300 € 0 €…
woensdag, 29 augustus 2012 10:46

Tarieven en Vrijstellingen

Geschreven door
Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) 2012 Belastbaar inkomen meer dan maar niet meer dan belasting-tarief tarief premie volks-verzeke-ringen totaal tarief heffing over totaal van de schijven Jonger dan 65 jaar -…
zaterdag, 21 juli 2012 15:34

Overgangsregeling te verrekenen verliezen

Geschreven door
Bij de invoering van de Wet IB 2001 is een overgangsregeling getroffen voor te verrekenen verliezen volgens de Wet inkomstenbelasting 1964 (Art. I, onderdeel F, Invoeringswet IB 2001). Uitgangspunt is dat verliesverrekening plaatsvindt volgens de…
zaterdag, 21 juli 2012 15:24

Tijdstip aftrek lijfrentepremie

Geschreven door
De lijfrentepremies zijn aftrekbaar op het moment van betaling of verrekening voor zover de verrekening niet lijdt tot een schuldig gebleven bedrag (Art. 3.130 Wet IB 2001).
zaterdag, 21 juli 2012 15:23

Omzetting stakingswinst in lijfrente

Geschreven door
Een ondernemer die (een gedeelte van) zijn onderneming staakt, kan voor de stakingswinst een lijfrente bedingen (Art. 3.129 Wet IB 2001). De lijfrentepremie is het bedrag van de stakingswinst, maar maximaal:
zaterdag, 21 juli 2012 15:22

Omzetting oudedagsreserve in lijfrente

Geschreven door
Een ondernemer met een oudedagsreserve kan een lijfrente voor de oudedagsreserve bedingen. De lijfrentepremie is maximaal het bedrag van de afneming van de oudedagsreserve (Art. 3.128 Wet IB 2001). Als ondernemer kunt u een fiscale…
zaterdag, 21 juli 2012 15:21

Reserveringsruimte

Geschreven door
De reserveringsruimte geeft de belastingplichtige de mogelijkheid om de jaarruimten die in de 7 voorafgaande jaren niet (volledig) benut zijn alsnog onder bepaalde voorwaarden aan te wenden (Art. 3.127, tweede lid, Wet IB 2001).
zaterdag, 21 juli 2012 15:19

Jaarruimte

Geschreven door
Bij de jaarruimte gaat het om de mogelijkheid tot premieaftrek ter compensatie van een tekort in de pensioenopbouw over het aan het kalenderjaar voorafgaande kalenderjaar voor iedere belastingplichtige die op 1 januari van het kalenderjaar…
Pagina 1 van 13

Tweets

Heeft u een vraag?

-?-

Onze leden willen uw vraag graag beantwoorden. Klik hier om uw vraag te stellen en te versturen.

Sprekers


Klik hier
of op de afbeelding voor een overzicht van sprekers.

Volg ons

Facebook Twitter feed-image

Met RSS kunt u van één specifiek onderwerp op de hoogte blijven.

Login