Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Invorderingswet

Invorderingswet

Opschrift Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
Opschrift Besluit van 30 mei 1990, houdende het uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
Opschrift Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 2003, nr. SV/F&W/03/95330 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
vrijdag, 21 september 2012 13:41

Invorderingswet 1990

Geschreven door
Opschrift Wet van 30 mei 1990, inzake invordering van rijksbelastingen, andere dan invoerrechten en accijnzen

Tweets

Heeft u een vraag?

-?-

Onze leden willen uw vraag graag beantwoorden. Klik hier om uw vraag te stellen en te versturen.

Login