Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Type S&E

Type S&E

zaterdag, 22 september 2012 17:04

Oostenrijk Successie (in werking)

Geschreven door
OpschriftVerdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en…
Opschrift
zaterdag, 22 september 2012 17:04

Zweden (in werking)

Geschreven door
Opschrift Verdrag tusssen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden tot het vermijden van dubbele belasting en het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot rechten terzake van nalatenschappen
zaterdag, 22 september 2012 17:04

Finland Successie (in werking)

Geschreven door
OpschriftVerdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot rechten ter zake van nalatenschappen
zaterdag, 22 september 2012 17:04

Israël Successie (in werking)

Geschreven door
Opschrift Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht

Tweets

Heeft u een vraag?

-?-

Onze leden willen uw vraag graag beantwoorden. Klik hier om uw vraag te stellen en te versturen.

Login