Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
zaterdag, 22 september 2012 17:04

Taiwan (in werking)

Geschreven door 

Opschrift

Besluit van 25 april 2001, houdende vaststelling van het Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Taiwan

Aanhef

 • Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 • Op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 9 maart 2001, nr. IFZ 2001/189 M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken;

 • Gelet op artikel 37 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ;

 • De Raad van State gehoord (advies van 23 maart 2001, nr. 01.001283);

 • Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 18 april 2001, nr. IFZ 2001/290 M; Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken;

 • Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstukken

 • Artikel 1

 • Ter voorkoming van dubbele belasting en ter voorkoming van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen vindt de op 27 februari 2001 tussen het Taipei Representative Office in the Netherlands en het Netherlands Trade and Investment Office in Taipei gesloten overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting toepassing indien deze overeenkomst overeenkomstig wordt toegepast in Taiwan.

 • Artikel 2

 • Dit besluit treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 • Artikel 3

 • Dit Besluit houdt op van toepassing te zijn:

  • a.ingeval het beginsel van wederkerigheid niet in acht wordt genomen; of

  • b.op het moment waarop de bepalingen van de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting die op 27 februari 2001 is gesloten door het Taipei Representative Office in the Netherlands en het Netherlands Trade and Investment Office, geen toepassing meer vinden.

 • Artikel 4

 • Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Taiwan.

Slotformulering en ondertekening

 • Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

  's-Gravenhage 25 april 2001
  Beatrix

  De Staatssecretaris van Financiën,
  W. J. Bos

  de tiende mei 2001
  De Staatssecretaris van Financiën,
  W. J. Bos

Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login