Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
zaterdag, 22 september 2012 17:04

Canada Protocol (in werking)

Geschreven door 

Opschrift

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol

Kop

 • Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol

Aanhef

 • De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Canada,

  Geleid door de wens de op 27 mei 1986 te Den Haag ondertekende Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (hierna te noemen "de Overeenkomst", respectievelijk "het Protocol"), te wijzigen,

  Zijn het volgende overeengekomen:

Wettekst

 • Artikel I

  • Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, s-Gravenhage, 27 mei 1986.

 • Artikel II

  • Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, s-Gravenhage, 27 mei 1986.

 • Artikel III

  • Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, s-Gravenhage, 27 mei 1986.

 • Artikel IV

  • Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, s-Gravenhage, 27 mei 1986.

 • Artikel V

  • Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, s-Gravenhage, 27 mei 1986.

 • Artikel VI

  • Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, s-Gravenhage, 27 mei 1986.

 • Artikel VII

  • Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, s-Gravenhage, 27 mei 1986.

 • Artikel VIII

  • Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, s-Gravenhage, 27 mei 1986.

 • Artikel IX

  • Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, s-Gravenhage, 27 mei 1986.

 • Artikel X

  • Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, s-Gravenhage, 27 mei 1986.

 • Artikel XI

  • Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, s-Gravenhage, 27 mei 1986.

 • Artikel XII

  • Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, s-Gravenhage, 27 mei 1986.

 • Artikel XIII

  • Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, s-Gravenhage, 27 mei 1986.

 • Artikel XIV

  • Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, s-Gravenhage, 27 mei 1986.

 • Artikel XV

  • Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, s-Gravenhage, 27 mei 1986.

 • Artikel XVI

  • Wijzigt de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, s-Gravenhage, 27 mei 1986.

 • Artikel XVII

  • 1Dit Protocol treedt in werking op de dertigste dag na de laatste der beide data waarop de onderscheiden Regeringen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld, dat aan de in hun onderscheiden Staten grondwettelijk vereiste formaliteiten is voldaan, en de bepalingen ervan vinden toepassing:

   • a.in het geval van Nederland,

    • i. voor belasting ingehouden aan de bron op pensioenen en andere betalingen als beschreven in artikel 18 van de Overeenkomst, zoals dat is gewijzigd door artikel VII van dit Protocol, op bedragen betaald op of na 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op dat waarin het Protocol in werking is getreden;

    • ii. voor alle andere belastingen, voor belastingjaren en -tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 1993;

   • b.in het geval van Canada,

    • i. voor belasting ingehouden aan de bron met betrekking tot bedragen betaald op of na 1 januari 1993, met dien verstande dat de in letter a. van het tweede lid van artikel 10 van de Overeenkomst, zoals gewijzigd door dit Protocol, vermelde "5 percent" bij de toepassing van die bepaling met betrekking tot bedragen betaald na die eerste januari moet worden gelezen, na:

     • (A)1992 en voor 1994, als "9 percent";

     • (B)1993 en voor 1995, als "8 percent";

     • (C) 1994 en voor 1996, als "7 percent";

     • (D)1995 en voor 1997, als "6 percent";

    • ii.voor andere belastingen, met betrekking tot belastingjaren die aanvangen op of na 1 januari 1993, met dien verstande dat de verwijzing in het zevende lid van artikel 10 van de Overeenkomst naar letter a) van het tweede lid moet worden gelezen, bij de toepassing daarvan met betrekking tot belastingjaren die beginnen op of na die eerste januari en die eindigen na:

     • (A)1992 en voor 1994, als "9 percent";

     • (B)1993 en voor 1995, als "8 percent";

     • (C)1994 en voor 1996, als "7 percent";

     • (D)1995 en voor 1997, als "6 percent".

  • 2Indien enige bepaling van de Overeenkomst een grotere vermindering zou verschaffen dan de Overeenkomst zoals gewijzigd door dit Protocol, blijft die bepaling van toepassing tot en met het belastingjaar waarin dit Protocol in werking treedt.

  • 3Het is wel te verstaan dat de uitdrukking "betaald" de betekenis heeft welke die uitdrukking heeft volgens de wetgeving van de Staat waaruit de betaling afkomstig is.

Slotformulering en ondertekening

 • TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

  GEDAAN te Den Haag, 4 maart 1993, in tweevoud, in de Nederlandse, de Franse en de Engelse taal, zijnde elk van deze teksten gelijkelijk authentiek.

  Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

  (w.g.) VAN AMELSVOORT

  Voor de Regering van Canada

  (w.g.) OTTO JELINEK

Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login