Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 24 april 2012 10:39

Volgens staatssecretaris geen misstanden bij de Belastingdienst

Geschreven door 

Abvakabo FNV luidde op 12 april 2012 de noodklok voor de Belastingdienst. Een aantal leden van Abvakabo FNV die bij de Belastingdienst werkt, meldde via een persconferentie en een actieboek misstanden die volgens hen maken dat de Staat jaarlijks miljarden euro's aan belastinggeld misloopt. Na berichten in de algemene pers stelde de Tweede Kamer vragen aan de staatssecretaris.

 Aan de antwoorden ontlenen wij het volgende:

  • De geautomatiseerde risicoselectie is een onderdeel van de handhavingsaanpak van de Belastingdienst, maar niet het hele verhaal. De Belastingdienst heeft in de afgelopen jaren forse stappen gezet in het naar voren halen van controles.
  • Voor de validering van de risicoselectie zijn er steekproeven, waarbij een beperkt aantal aangiftes grondig wordt geregeld. De steekproef particulieren heet in de praktijk de 1%-steekproef. De stelling dat een burger eens in de 100 jaar wordt beoordeeld, is volgens de staatssecretaris niet juist.
  • De staatssecretaris wil het invorderingsproces verbeteren en versterken. Bij de voorbereiding van het Belastingplan 2013 wordt bekeken of en hoe concrete knelpunten kunnen worden weggenomen. De Belastingdienst gaat schuldenaars telefonisch aansporen tot betalen. Van het totaal van de belasting- en premieopbrengsten is uiteindelijk een klein deel (circa 1%) niet inbaar. De stelling dat op grote schaal schulden niet worden ingevorderd, is volgens de bewindsman niet juist.
  • De grensbedragen van belastingschulden die niet worden geïnd (tot € 1.500 euro bij particulieren en tot € 5.000 bij bedrijven) betreffen volgens de staatssecretaris interne instructies die niet zijn gepubliceerd en geen externe werking hebben en die al helemaal geen externe rechtskracht hebben. Verder zijn de grenzen niet dwingend. Het lokale management kan er voor kiezen in individuele gevallen zoals fraude de meer intensieve invorderingsinstrumenten ook onder deze grenzen in te zetten.

futd

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login