Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
dinsdag, 12 juni 2012 11:08

Valutawinst op lening bij aankoop binnenlandse deelneming was niet vrijgesteld

Geschreven door 

BV X kocht in oktober 2000 alle aandelen in BV Y en leende daarvoor US $ 2 mln van haar aandeelhoudster op de Britse Maagdeneilanden. In mei 2002 loste BV X een deel van die lening af en behaalde daarbij een koerswinst van € 389.880. Rechtbank Den was het met de inspecteur eens dat die koerswinst niet in de deelnemingsvrijstelling viel. BV X ging in hoger beroep. Hof Den Haag besliste dat de valutawinst die BV X had behaald met de partiële aflossing van de acquisitielening niet kon worden aangemerkt als een voordeel uit hoofde van een deelneming. Ook bij de Hoge Raad had BV X geen succes.

De Hoge Raad besliste dat op grond van artikel 13, lid 1, Wet Vpb bij het bepalen van de winst kosten - daaronder begrepen voordelen als gevolg van wijzigingen in valutaverhouding - die verband hielden met een deelneming alleen buiten aanmerking werden gelaten als deze kosten niet middellijk dienstbaar waren aan het behalen van in Nederland belastbare winst. Aangezien BV Y effectief in Nederland aan Vpb was onderworpen, was dus bij BV X terzake van deze deelneming deze uitsluiting van kostenaftrek, en dus ook het onbelast blijven van valutawinsten, niet van toepassing. De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie van BV X ongegrond.

futd

Fiscaal up to Date

Fiscaal up to Date brengt u elke week toegankelijker, sneller en kritischer dan wie ook op de hoogte van ál het fiscale nieuws en wat daarmee direct en indirect verband houdt. De belangrijkste, de interessantste en meeste bijzondere zaken worden voorzien van voor de praktijk noodzakelijke commentaren.

Van alle rechterlijke uitspraken wordt nog geen 5% voor publicatie vrijgegeven, terwijl steeds weer blijkt dat ook de overige 95% voor de adviespraktijk van groot belang is of kan zijn.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login